Myndighetsstyrt sensur av internett

Jeg ser Regjeringen har sendt ut et nytt lovforslag om sensur av internett på høring. Hele høringsnotatet kan man lese på Kulturdeparementets nettsider.

Første delen av forslag handler om å privatisere politiet. Bloggere eller andre som mener at deres åndsverk blir ulovlig spredd på nettet skal kunne samle inn ip-adresser og få utlevert identiteten til hvem som ligger bake adressene slik at de kan anmeldes. Etterforskningen skal altså privatiseres. Og det er jo fint for de som har råd til å drive etterforskning. Hva folk med dårlig råd skal gjøre sier notatet lite om. I gamle dager skulle jo et statlig finansiert politi sikre likhet for loven.

Den andre delen dreier seg om sensur av nettet. Det heter i pressemeldingen:

[Det] åpnes for blokkering av nettsteder som åpenbart og i stort omfang tilgjengeliggjør innhold i strid med opphavsretten.

Erik Schmidt, sjef hos Google, har dette å si om saken

“I would be very, very careful if I were a government about arbitrarily [implementing] simple solutions to complex problems,” he said. “So, ‘let’s whack off the DNS’. Okay, that seems like an appealing solution but it sets a very bad precedent because now another country will say ‘I don’t like free speech so I’ll whack off all those DNSs’ – that country would be China.

“It doesn’t seem right. I would be very, very careful about that stuff. If [the government] do it the wrong way it could have disastrous precedent setting in other areas.”

Så han mener dette vil gjøre Norge mer likt Kina, og gi Kina mer legitimitet når de vil sensurere ting de ikke liker. Det er det jo lett å være enig i. Teknologiinvestor Fred Wilson har dette å si på sin blogg

Entrepreneurs who build innovative new Internet services like Google, YouTube, Facebook, Twitter, etc will inevitably see rights holders come after them for aiding and abetting infringers. The purpose of services like Google, YouTube, Facebook, Twitter, etc is not to aid infringers, it is to allow the rapid and unfettered discovery of information throughout the world. Ultimately these services enable and enhance free speech and learning throughout the world. And a small byproduct of that is rights infringers will use these services too. Giving law enforcement officials and rights holders powerful new tools to go after important and innovative new services with little or no due process is unecessary and potentially very dangerous.

[…]

The entire set of issues surrounding copyright in an increasingly digital world are extremely complex. There are no simple solutions. Trying to recreate a world that has come and gone is not going to work. Technology is a genie that cannot be put back into a bottle. We are better served imagining, inventing, and financing new models and new services that will allow creative activities to thrive in the digital world. We are doing that with investments in new services like Kickstarter, Shapways, Etsy, and others. And others are doing the same with services like Netflix, Rdio, Spotify, Pandora and many more. There is a new model for distributing and profiting from copyrighted material and it is working. Pirates will always exist. But if rights holders make it easy to get their works in Internet native models, they can and will have bright futures. If they spend their money hiring lobbyists and buying off legislators, they will fail. But they might bring down some great new companies along the way. And that would be a shame.

Nye og innovative tjenester som har klart å vokse på tross av motstand fra de gamle dinosaurene går en vanskeligere tid i møte. De vil vinne til slutt, men med advokatene og myndighetenes hjelp vil dinosaurene overleve litt lengre. Og i mellomtiden er vi alle taperne.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *