Forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet i 2010

I morgen er det åpen høring i Stortingets finanskomite om Stortingsmelding 15 (2010-2011) om forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet i 2010. De som høres er Finansminister Sigbjørn Johnsen, sentralbanksjef Øystein Olsen, direktør i NBIM Yngve Slyngstad, adm. direktør Olaug Svarva og styreleder Erik Keiserud i Folketrygdfondet. Høringen overføres på Stortingets Nett-TV fra kl 11:15.

I forbindelsen har jeg og Lars Haakon Søraas forfattet et brev til komiteen med noen merknader. Hovedpunktene våre er:

  • Departementet er selektive når de gjengir konklusjoner fra de eksterne evalueringene av den aktive forvaltningen i Statens pensjonsfond Norge (Folketrygdfondet). En objektiv vurdering tilsier at denne forvaltningen ikke har skapt merverdier. Videre har departementet i evalueringen brukt en professor hvis habilitet kan trekkes i tvil.
  • Departementet skjønnmaler resultatene i den eksterne forvaltningen i Statens pensjonsfond utland (SPU – Oljefondet) og unnlater å nevne at de nylig har godkjent en betydelig økning i utgifter knyttet til denne forvaltningen. Den eksterne forvaltningen har i sum påført SPU tap – og kostnadene ved denne forvaltningen forventes å øke kraftig.
  • Departementet unnlater å nevne i stortingsmeldingen at de i desember 2010 godkjente en økning på 35% i SPUs forvaltningskostnader i 2011. Økningen tilsvarer over 1 milliard kroner.
  • Stortinget bør, etter vår mening, være skeptiske til å gi sin tilslutning til forslag om å “forenkle” referanseindeksen for obligasjonsporteføljen i SPU.
  • Stortinget bør kreve at departementet snarest klargjør hva de mener er “normale” forvaltningskostnader for eiendomsporteføljen i SPU. Dette er nødvendig for at det skal være mulig å evaluere resultatene i forvaltningen av denne delen av porteføljen.
  • Innspill til Finanskomiteen om forvaltningen av Oljefondet 2011

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *