Utvikling og urbanisering

Migration

Dagens bidrag i vår serie av de 20 mest innflytelsesrike artiklene publisert i American Economic Review tar oss til Afrika. John R. Harris og Michael P. Todaro er begge kjent for deres arbeider innen utviklingsøkonomi, og de har begge lengre arbeidsopphold i land som Nigeria og Kenya. Hele denne serien finner du under stikkordet AER20.

Artikkelen “Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis” (pdf) er basert på observasjoner de gjorde av hvordan økonomien i Nigeria og andre afrikanske land utviklet seg og, i grove trekk, hvordan urbaniseringen foregikk. (1) Det var en høy grad av flytting inn til byene, (2) byene var preget av høy arbeidsløshet og (3) produktiviteten og lønningene var høyere i byene. Utifra dette laget de en modell der flyttingen fortsatte helt til den forventede lønnen var lik i landbruket og i byene: Lav lønn men liten ledighet i landbruket, eller høy lønn men høy ledighet i byen. Altså at nivået på arbeidsløshet var høyt nok til at den forventede lønnen i landbruket kom opp på samme nivå som i byene.

Arbeidsløshet er svært kostbart for samfunnet. Spesielt for den arbeidsløse, og også generelt for økonomien i hvert enkelt land. Tidlige forslag for å avhjelpe arbeidsløsheten var et subsidie for å senke kostnaden ved å ansatte flere i industrien. Dette viser Harris og Todaro er lite effektivt. En mer effektiv løsning er å innføre restriksjoner på innflytting til byene. Men, som de sier

we personally have grave reservations about the ethical issues involved in such a restriction of individual choice and the complexity and arbitrariness of administration

Noe som kan være nyttig å ha i bakhodet når det gjelder vår tids migrasjonsstrømmer, og diskusjonen om “økonomisk kostnad” ved innvandring.

Harris’ og Todaros arbeider med den økonomiske utviklingen i afrikanske land var starten på den mer omfattende økonomiretning som tar for seg hvordan land utvikler seg fra jordbrukssamfunn og over i mer industriell retning, utviklingsøkonomi. Todaro har blant annet skrevet boken “Economic Development” som nå er i 11. opplag.

(Bilde av Umang Dutt med CC-by-nc-nd-lisens)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *