Agentteori

I denne utgaven av AER20 tar vi for oss problemet som oppstår når vi betaler andre for å gjøre en jobb. Hvordan skal vi forsikre oss om at de gjør jobben slik vi ønsker at den blir gjort? For mange arbeidsoppgaver kan det være enkelt å enten observere den ansattes innsats, eller å måle den ansattes resultat. For eksempel kan man telle hvor mange fisker man har sløyet, hvor mange timer man har vært på kontoret, eller hvor mange aksjer man har solgt.

Stephen A. Ross

Men hva om det er vanskelig å måle hvor hardt man jobber, og også hvor mye man har produsert? Typiske eksempler kan være en toppleder, eller en kapitalforvalter. Om resultatene er gode kan det skyldes at lederen eller forvalteren har gjort en god jobb, men det kan også skyldes tilfeldigheter (flaks).

Dette problemet ble først gjennomgått av Stephen Ross, finansprofessor ved MIT, i “The economic theory of agency: The principal’s problem”. Ross er kanskje mest kjent for sine bidrag til finans, blant annet arbitrasjeprising for verdsetting av verdipapirer, opsjonsprising, risikonøytral pristeori og en teori for renteutvikling. Interesserte anbefales å lese hans siste bok, Neoclassical Finance.

Løsningen på dagens problem, agentproblemet, er å prøve å utarbeide en arbeidskontrakt hvor den ansatte og arbeidsgiver har sammenfallende interesser. Man kan gi toppledelsen i selskapet lønn som er avhengig av forskjellige måltall, som for eksempel lønnsomhet, aksjekurs eller kostnadsreduksjoner. I forvaltningsbransjen er det vanlig å gi lønn som avhenger av om man slår en gitt indeks, eller hvor mye innskudd man tiltrekker til sitt fond.

Slike avlønningskontrakter har dog ofte vist seg å ikke være særlig treffsikre. For eksempel en lønn som avhenger til stor grad av selskapets aksjekurs oppfordrer til å øke selskapets risiko. Og en avlønning som avhenger om man slår en gitt indeks, kan føre til at man tar for lite risiko så fort man er kommet foran indeksen.

Analysen av hvilke insentiver den enkelte har, og hvordan man kan prøve å endre dem er et særs viktig bidrag fra den moderne økonomiforskningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *