Forskningsformidling – minoritetselevandelsutgave

Av personlige grunner er jeg litt opptatt av barneskolene i Oslo om dagen. I den forbindelse fant jeg denne saken fra Aftenposten fra 2009 som blant annet diskuterer om veldig høy andel minoritetselever påvirker elevenes eksamenskarakterer (mine uthevinger).

Og det er nettopp det man kan kalle et klart klasseskille mellom skolene som bekymrer forsker på NOVA, Anders Bakken. Han har studert sammenhengen mellom eksamenskarakterer og andel minoritetselever på ungdomsskolene i Oslo, og fant at den var krystallklar:

Øker andelen minoritetsspråklige ti prosent, synker snittkarakteren en tiendedel.

–Men nesten hele forskjellen kan forklares med foreldrenes utdanningsnivå. Og det er egne foreldre, ikke andres som slår ut. Satt på spissen vil det hjelpe mye mer å bytte foreldre enn skole, sier Bakken

Så det Bakken sier, er at det ikke er noe forskjell for elevene hvilken skole de går på, eller hvor mange minoritetselever det er der, men at det er foreldrenes utdanningsnivå som forklarer hvordan elevene klarer seg. Elevenes egne foreldre. Det er altså, i følge Bakken, nesten ingen sammenheng mellom eksamenskarakteren din og andel minoriteselever på skolen din. Det går, i mine øyne, ikke krystallklart frem ut fra Aftenpostens artikkel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *