På sykkel langs Oslos hovedsykkelveinett – Ruseløkkveien

Hovedsykkelveinett i Ruseløkkveien


Her er del av Oslo kommunes ‘Hovedsykkelveinett’. Det meste av veibanen er blokkert av parkerte biler. I tillegg har en kafe sperret veien helt med uteservering. Syklister må altså kjøre slalom mellom fotgjengere på et veldig smalt fortau.

I følge byrådsleder Stian Berger Røsland skulle hovedsykkelveinettet være på plass innen 2012 etter oppretting av en egen ‘sykkeletat’. Så da er det vel denne standarden som man mener er riktig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *