Pendling og likestilling


Som tidligere diskutert har pendling en stor kostnad for samfunnet, og spesielt for de som må pendle. Nyere forskning tyder på at denne kostnaden for det meste bæres av kvinner. Fra sammendraget av en ny artikkel i Journal of Health Economics:

Our results show that […] commuting has an important detrimental effect on the psychological health of women, but not men.

Det forklarer kanskje folk som Trygve Slagsvold Vedum som mener pendling “er bra for arbeidsgivere og arbeidstakere.” Han tåler all pendlingen, så kvinnene må slutte å syte.

(Bilde av Keith011764 med CC-at-lisens)

(HT: Frøydis Braathen og The Guardian)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *