Fordeling av underprisede aksjer ved børsintroduksjoner

Min kollega Sturla Lyngnes Fjesme forsvarte i går sin doktorgradsavhandling med tittelen “Initial Public Offering Allocations“. Han presenterer noen interessante funn. Det minst kontroversielle er i artikkelen “Initial Public Offering or Initial Private Placement?” (pdf) hvor han beskriver hvordan selskaper velger mellom en auksjonsmekanisme eller en direkte plassering av aksjene når de går på børs. Fra sammendraget i artikkelen:

[N]egotiated private placements are much more common when there are significant private benefits of control. This finding supports the idea that a negotiated transaction allow the seller to extract more of the gains from trade when the gains from trade include private benefits.

I artikkelen “Using Stock-trading Commissions to Secure IPO Allocations” (pdf) finner Fjesme at meglerhusenes beste kunder blir tilgodesett med større allokeringer av aksjer i forbindelse med børsnoteringer. Dette gir en veldig god avkastning for investorene. Det er velkjent at nye aksjer i gjennomsnitt blir underpriset. Fjesme beregner denne underprisingen til å være rundt åtte prosent i det norske markedet.

[W]e document a strong positive relationship between the amount of stock-trading commission and the number of shares an investor receives in a subsequent IPO. We find no evidence to support the idea that investment banks allocate shares to investors that are perceived to be long-term investors. Our findings are consistent with the view that investment banks are able to capture some of the profits earned by investors when participating in underpriced IPOs

BIs Audun Farbrot har oppsummert funnene i denne artikkelen.

I artikkelen “Laddering in Initial Public Offering Allocations” (pdf) undersøker Fjesme om investorer som får tildelt aksjer ved en børsnotering, også aktivt handler aksjen i etterkant av noteringen. For eksempel for å skape et inntrykk av stor etterspørsel etter aksjen, og dermed skape et prispress, såkalt IPO laddering. Fjesmes funn fra børsnoteringer ved Oslo Børs kan tyde på at dette er utbredt.

Allocations to after-listing purchasing investors has been combined with allocations to high brokerage commissions generating investors that can take advantage of the IPO laddering, thereby allowing investment banks to recapture some of the money left on the table in IPOs. Allocated IPO investors buy more shares after new listings because they are rewarded for doing so with more IPO allocations.

Sturla blir å finne som førsteamanuensis ved Melbourne University fremover. Lykke til og god tur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *