Køprising i rushtrafikken #2

Et forslag som såvidt har vært oppe for å avhjelpe de store kollektivproblemene i Oslo-området i rushtiden er å innføre en høyere pris for å reise på tidspunktene som er mest belastet, og en lavere pris ellers. På den måten vil noen velge å reise til litt andre tider, og rushtrafikken vil bli litt redusert. Det vil medføre store gevinster for Osloregionen, som kan bruke knappe skattepenger mer effektivt enn å bygge alt for mye kapasitet i kollektivtrafikken for at den skal overleve den voksende rushtidstrafikken. Forslag om rushtidsavgift, eller skal man heller kalle det normaltidsrabatt, blir alltid skutt ned og nærmest latterliggjort så fort det kommer opp. Og det gjør det innimellom, fordi det er den beste måten å drive transport på. Som jeg tidligere har observert diskuterer London nå å justere sin normaltidsrabatt til å ende bedre treffe de som reiser utenom rushet. Og da jeg var i Frankfurt for en liten stund siden, så jeg at også tyskerne vet å ikke sløse helt unødig med ressursene, og har normaltidsrabatt etter klokken 9 – her eksemplifisert ved prisene på årskort med og uten rushtiden, en rabatt på €162 om man holder seg unna rushtrafikken.

Rushtidsprising i kollektivtrafikken i Frankfurt

Rushtidsprising i kollektivtrafikken i Frankfurt

Så, hvem skal tørre å ta opp igjen hansken her hjemme i Oslo? Dette er en no-brainer for alle som vil at man skal få mest mulig igjen for knappe offentlige midler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *