Sykle i Oslo

Den beste måten å komme seg rundt i enhver storby er selvsagt på sykkel. For eksempel i Paris. Også i Oslo snakker politikerne om at de ønsker at flere skal oppdage akkurat det. Men sålangt blir det mest med praten.

Siden jeg sykler til og fra jobb stort sett hver dag tenkte jeg det kunne være nyttig å dele hvordan det arter seg. Jeg bor ikke lang fra Solli plass som er et travelt trafikknutepunkt i Frogner bydel i Oslo, og min jobb er kvadraturen i Oslo sentrum. Om noen plass skulle være tilrettelagt for sykling, burde det være på denne strekningen. Det varierer litt hvilken vei jeg sykler, men for å sette Oslopolitikerne i best mulig lys, har jeg filmet veien slik den er anbefalt på kommunens eget sykkelkart. Omlag fra øverst til venstre til nederst til høyre på dette kartutsnittet.

Altså fra Solli plass, ned Observatoriegata, en kort bit av Ruseløkkveien før det går gjennom en park til Ring 1/Munkedamsveien. Herfra går det ned Dokkveien til Aker Brygge, over Rådhusplassen og opp Rådhusgata over Christiania torg før jeg svinger inn Kongens gate til Bankplassen hvor jeg parkerer sykkelen.

Noen kommentarer til filmen:

1. [2:00] Ruseløkkveien er sperret av 1) noen store kampsteiner, 2) parkerte biler og 3) at en kafe har tatt hele veibanen i bruk til uteservering. Dermed må syklister kjempe om plassen med fotgjengere på det veldig smale fortauet.
2. [2:16] Parken mellom Ruseløkkveien og Munkedamsveien/Ring 1 har innkjøring forbudtskilt. Dette skiltet gjelder også for syklister. Dermed anbefaler kommunen at man bryter trafikkreglene om man skal følge anbefalt sykkelrute!
3. [4:35] Hvor skal man egentlig sykle i starten av Rådhusgata? Gjennom leskuret på trikkestoppen? Denne veistrekningen er tilrettelagt for sykkel i følge kommunens kart.
4. [5:50] Er det sykkelvei nedover Rådhusgata i kvadraturen, eller er det bare ujevnt fortau og grafitti på bakken? Skilting er det i alle fall ikke. Denne strekningen er også tilrettelagt for sykkel i følge Oslo kommunes sykkelkart.

Jeg lever godt med å sykle denne ruta. Men jeg forstår de som synes det ikke er så hyggelig å kjempe om plassen vekselvis med tungtrafikk og fotgjengere og heller bruker bil eller kollektive transportmidler. Så for Oslos del håper jeg politikerne snart våkner opp og legger tilrette til at litt flere tar i bruk sykkelen for å forflytte seg i byen.

Oppdatering: Jeg ser nå at ruten jeg sykler er del av det Oslo Kommune definerer som “Hovedsykkelveinett“. Det er jo litt fornøyelig. Og ikke har de planer om å gjøre noe med tilstanden heller. Bortsett fra en “Konseptutvalgutredning” av Observatoriegata. Jeg holder ikke pusten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *