Franske oster og toll


Som frankofil og osteelsker har jeg jo hatt en viss interesse i å følge debatten om den nye høye tollen på ost. Morsomst er kanskje indregard:

Vi skal kjempe i Frank­rike, vi skal kjempe i oste­dis­ker og toll­kon­to­rer, vi skal kjempe i lobby og vandre­hall, vi skal for­svare vår Natur­rett til ost, uan­sett kost­nad, vi skal kjempe på stren­dene, vi skal kjempe på grense­over­gan­gene, vi skal kjempe i mei­e­ri­ene og gatene, vi skal kjempe i åsene; og vi skal aldri kapitulere!

Som jo bommer helt på målet. Poenget er ikke å ramme franske oster, eller ‘iro­ni­se­rende, kos­mo­po­lit­tiske, hånflirende og poli­tisk intrige­ma­kere’ som spiser eksotiske oster og drikker dyre viner. Poenget er å øke prisen på mat. Generelt. Som spesielt rammer norske barnefamilier gjennom dyrere hvitost og Grandiosa. Derfor blir altså tollen på kjøtt og ost satt opp. Men det er det kanskje ikke like morsomt å skrive sarkastiske bloggposter om.

(Kart lånt fra the affineur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *