Morro med opsjoner

Opsjonsdebatten har rast i den siste tiden etter at Mr Baksaas i Telenor har innløst noen av de opsjonene han fikk tildelt for en del år siden. Det er jo ganske morsomt at han først avtaler en lønnspakke, og så tre år senere får massiv kritikk for å motta den lønna han hadde avtalt. For det første er det styret som burde kritiseres (om det er noe som er kritikkverdig), og der kan jo både de ansatte og staten (som største eier) bestemme hva som skal skje.

Det går litt raskt i svingene for Gunnar Stavrum hos Nettavisen også. Som han sier: ‘For det første koster opsjonene ikke Telenor fem øre (opsjoner er i praksis et spleiselag fra eierne).’ Nuvel. Opsjoner er selvfølgelig en kostnad for Telenor. Kostnaden er verdien på opsjonen i det den blir utstedt. At Stavrum prøver å skape et skille mellom Telenors kostnader og eiernes kostnader er jo også litt originalt. La oss si at Telenor doblet lønna til Baksaas, og betalt tilsvarende mindre utbytte… blir det også et spleiselag, eller er det kostnad for Telenor? Det er greit å kritisere, men da er det lurt å vite hva man snakker om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *