Boligpriser

Boligprisene er stadig referert i media, og det er mange som har meninger om nivået. Vil de fortsette å vokse eller kommer det et krakk. Ikke så enkelt å vite. En som har sterke meninger om boligmarkedet i USA er Robert Shiller ved Yale-universitetet. Han ble (i alle fall litt) kjent da han ga ut boken Irrational Exuberance i 2001, bare uker før børskrakket. Han mente at aksjeprisene den gangen var alt for høye og baserte det blant annet på historiske sammenhenger mellom aksjepriser, overskudd og utbytte. I den andre versjon av boken snakker han om boligpriser. De har jo som kjent vokst ganske mye de siste årene. Jeg anbefaler alle med interesse for investeringer å lese boka.
Boligpriser i USA
Et bilde sier mer enn tusen ord, og et diagram som er ganske slående, er Shillers graf hvor han viser inflasjonsjusterte boligpriser over hundre år tilbake i tid. Vi ser prisene får seg en knekk rundt første verdenskrig, så en rask vekst rundt slutten av andre verdenskrig, og ellers litt opp og ned rundt samme nivå som i 1890. Så er det en kort boom and bust rundt 1980 og rundt 1990 før en den enorme veksten starter for alvor rundt 1997. Ganske likt Norge tenkte jeg, med det forbeholdet at de norske prisene kanskje ikke har vokst like dramatisk de siste årene. For morro skyld tenkte jeg det hadde vært interessant å lage en tilsvarende graf for Norge. Jeg har imidlertid bare funnet boligpriser tilbake til 1985 (fra www.nef.no). Det som slo meg var at de norske prisene startet den siste oppturen allerede i 1992 og veksten har i tillegg vært mye kraftigere enn den amerikanske.
Boligpriser
Husk at dette er inflasjonsjusterte priser, så man kunne forvente at kurven tilnærmet flat (slik den var i USA i hundre år frem til 1997).

Lurer på hvor lenge det tar før norske medier rapporterer om folk som taper årslønner fordi de må selge høyt belånte boliger.

6 comments to “Boligpriser”
  1. Så lenge det er rikelig tilgang på tomter, og standarden på boligene holdes konstant kan man vente seg boligpriser som stiger med inflasjonen.

    Med mangel på tomter vil boligprisene stige med lønnsveksten, ikke prisveksten, over tid.

  2. Så lenge det er rikelig tilgang på tomter, og standarden på boligene holdes konstant kan man vente seg boligpriser som stiger med inflasjonen.

    Med mangel på tomter vil boligprisene stige med lønnsveksten, ikke prisveksten, over tid.

Leave a Reply to . Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *