Yes we can, but you can’t

Det ser ut som om California fjerner homoseksuelles rett til å gifte seg, og annulerer samtidig giftemålene til de som allerede ha giftet seg, den såkalte ‘Proposition 8‘. Ett skritt frem, to tilbake. Andrew Sullivan er opprørt, men som han sier, tiden jobber for alle oss som ønsker et inkluderende samfunn.

If we had won this, this civil rights battle would be all but over. Now, it isn’t. So we get back to work, arguing, talking. speaking, debating, writing, blogging, and struggling to change more minds. The hope for equality can never be extinguished, however hard our opponents try. And in the unlikely history of America, there has never been anything false about hope.

Bildet er tatt av Phillipe Leroyer og har CC-lisens.

Reblog this post [with Zemanta]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *