Oslo Børs leker Norsk Tipping


Oslo Børs

Originally uploaded by BjørnS

Jeg ser Oslo Børs ønsker å øke handel i derivater blant småsparere. Nyvinning har fått navnet Easy Options. Oslo Børs beskriver konseptet slik:

EASY Options er opsjoner hvor du som investor bestemmer deg for om du mener en aksje eller indeks kommer til å oppnå en kurs over eller under et på forhånd fastsatt nivå om 2 uker. Du vil til enhver tid ha minimum 5 nivåer å velge mellom. Flere nivåer blir tilgjengelig etter hvert som kursen på aksjen eller indeksen beveger seg, slik at det alltid vil være nivåer tilgjengelig både over og under sluttkursen fra dagen før.

Når tidsfristen er ute vil du få utbetalt 1 krone per kontrakt dersom ditt markedssyn er riktig. Det beløpet du opprinnelig investerte vil bli fratrukket gevinsten. Hvis ditt markedssyn er feilaktig får du ingen utbetaling, og du har da tapt det beløpet du opprinnelig investerte i EASY Options. Med EASY Options vet du derfor på forhånd hvor mye du tjener hvis kursen havner på riktig side, eller hvor mye du taper hvis kursen havner på feil side.

Ideen er vistnok at dette skal få småsparere til å handle derivater, Easy Options, for deretter å gå over til andre derivater som opsjoner og terminkontrakter. Dette har jeg ingen tro på. Det er spesielt to ting som slår meg med dette. For det første er dette ingen opsjon. En opsjon er, som navnet indikerer, en rett til å kjøpe eller selge et bestemt verdipapir til en bestemt pris i fremtiden. Easy Option gir ingen slik rettighet. Det andre er at dette er et rent veddemål på nivå med V75 eller Tipping. Jeg trodde Stortinget hadde bestemt at Norsk Tipping skulle ha monopol på slikt her i landet. Så jeg lurer på hvor Lotteritilsynet er.

Nei, Oslo Børs, dette bør dere kutte ut umiddelbart og eventuelt gi ideen til Norsk Tipping. Bruk heller ressursene på å gjøre aksje- og opsjonshandel over børsen mer effektivt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *