Hvor går boligprisene

En gjenganger i finanspressen er de månedlige boligpristallene, og den månedlige avblåsing av boligkrisen. Bloggen Calculated Risk er en fantastisk ressurs for oss som gjerne vil dykke litt dypere i eiendomsmarkedet. CR handler stort sett om det amerikanske markedet, men jeg tror vi kan dra mange paralleller hjem til Norge.

Stress test scenarios

I forbindelse med redningspakken for de amerikanske bankene gjennomførte regjeringen en stress-test av bankenes balanser. Da tok de utgangspunkt i hva de mente var forventet utvikling i økonomien. Og så laget de et mer ekstremt scenarie med en dypere nedgang. For boligprisene mente Obama at man normalt kunne forvente en nedgang på ca 15% fra desember 2008 til desember 2010. Mens det mer ekstreme utfallet var en nedgang på nesten 30%.

Utviklingen sålangt har mer eller mindre fulgt det mer ekstreme scenariet. Noe det ser ut som om Norges Bank også har fått med seg.

Oppdatering: – de engelske myndigheten anslår en nedgang i boligprisene på 50% fra toppen, og 60% nedgang i forretningsbygg

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *