Finanskrisen og skattepolitikk


Tax return box

Originally uploaded by afloden

Det er mye snakk om hvem som har mest skyld i det som startet som en finanskrise og utviklet seg til å bli en økonomisk krise. Det de fleste er enige om er at for mange hadde for mye gjeld, og spesielt hjalp boligboblen til med å få mange til å låne mer enn de har mulighet til å betale tilbake.

Det virker som det er enighet om at man må innføre ny og bedre regulering av finansnæringen fremover. Det vil sikkert hjelpe. Men jeg kom til å tenke på noe annet regjeringen kanskje burde se litt på. Nemlig skattepolitikken. I dag er det store skattefordeler ved å kjøpe egen bolig, og jo mer man låner, jo større skattefordel. Dermed oppfordres man til å låne mye, og kanskje litt for mye. Og for bedriftene har man jo nå innført utbytteskatt. Det vil si en ekstra skatt på bedriftenes egenkapital. Det vil føre til at det blir mer lønnsomt å ta opp mer lån på bekostning av ny egenkapital. Kapitalistene vil heller ha renteinntekt enn utbytte. Så også for bedriftene oppfordres det til mer gjeld.

Så da lurer jeg på hvilke grep politikerne vurderer for å oppfordre til mindre gjeld både hos husholdninger og bedrifter fremover.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *