Øystein Sjølie forteller eventyr om svart arbeid

Painters
Øystein Sjølie liker å sette ting på spissen. I sin siste spalte hos E24 går det imidlertid fullstendig galt. Han kommenterer en dom fra Stavanger Tingrett hvor en mann fra Stavanger ble dømt til fengselsstraff for kjøp av svarte snekkertjenester. Dette mener Sjølie er uheldig. Svart arbeid er nemlig bra for samfunnet:

Det er lett å si at alternativet til svart arbeid er hvitt arbeid, med skatteinntekter til «samfunnet». Svært ofte er det imidlertid ikke det. Ofte er alternativet intet arbeid.

Et nærliggende eksempel er dagmamma-markedet. Mange småbarnsforeldre, i alle fall noen i Oslo, sliter fortsatt med å få tak i barnehageplass. Disse må ofte velge mellom dagmamma, eller at en av foreldrene slutter i jobben.

Markedet for dagmammaer domineres av et svart tilbud. Det er også grunn til å tro at fleste dagmammaer er uføretrygdede.

Hvis det skal være lønnsomt for dagmammaen å jobbe hvitt, må prisen være så høy at de aller færreste aktuelle kunder – småbarnsforeldre – har råd til å betale den. Ikke bare må de dekke skatt og arbeidsgiveravgift, eventuelt moms, men også bortfall av uføretrygd.

Alternativet til svart dagmamma er dermed ikke hvit dagmamma, men at en av foreldrene slutter å jobbe. Dette kan ofte kombineres med en trygd av et eller annet slag for den av foreldrene som slutter i jobben.

Og det er ingen som tjener på det. Heller ikke «samfunnet», som Ringnes taler for i dommen. Faktisk tjener både mor, far dagmammaen og samfunnet i dette stiliserte, men langt fra hypotetiske eksempelet, på at dagmammatjenesten er svart. En mor og far i jobb gir jo skatteinntekter.

Når det gjelder barnehagesituasjonen har kanskje ikke Sjølie fått med seg at selv i Oslo er alle foreldre lovet plass (Alle med rett til plass skal få et tilbud). Selv om Sofie fra Bygdøy gruer til å sette sine små ben på Stovner. Barnepass er forøvrig unntatt arbeidsgiveravgift, og om man har svart barnepass går man glipp av foreldrefradraget.

Sjølie hevder at de fleste(!) dagmammaer er uføretrygdede. Altså snyter de ikke bare på skatten, men de utfører trygdebedrag også. Det kan kanskje stemme, ikke vet jeg. Men en grunn til at mange er uføretrygdet kan være at det ikke lønner seg å jobbe. Dette er jo et stort tap for samfunnet. Om det blir enkelt å spe på uføretrygden med barnepassinntekter i tillegg vil man kanskje tro at viljen til å komme seg tilbake i den hvite delen av arbeidslivet ble enda lavere.

Alternativet til svart arbeid er ofte intet arbeid mener Sjølie. Mon det. Om huset må males blir det nok gjort selv om man ikke tyr til svart arbeid. Enten maler man det litt sjeldnere, eller så kjøper man seg et hus som man har råd til å vedlikeholde. Eller er det greit med svarte malere, rørleggere, snekkere, gartnere etc? Man skulle jo tro de samme argumentene gjaldt der som med dagmamma. Og om man ikke bruker pengene på malere, vil man bruke pengene på andre varer og tjenester. Som vil være enda bedre for samfunnet (ingenting mot malere, men om man mener man får mer igjen av pengene på andre ting, så vil det være mer lønnsomt for samfunnet at man etterspør andre ting).

Sjølie har rett i at skatt vanligvis fører til ineffektiviteter (og en sjelden gang til økt effektivitet). Man burde stadig diskutere hvordan man mest effektivt skattlegger. Utfra behov for skatteinntekter, fordelings- og andre hensyn. Men å begynne med å si at å snyte på skatten er greit fordi skatt er ineffektivt blir baklengs.

Oppdatering: VG har en god illustrasjon av et av mine poenger. Uføretrygdede som jobber svart er svært skadelig for velferdsstaten. Selv om det i enkelte tilfeller kan være ’til nytte for samfunnet’.

(Foto av NIOSH med CC-lisens)

16 Comments
 1. Hei Morten og takk for omtale. Jeg sier ikke at det er “greit” å snyte på skatten. Det jeg sier er at alternativet til svart ofte er intet arbeid, eller en annen svært lite rasjonell løsning, som å kjøre fra Bygdøy til Stovner flere ganger om dagen.Jeg har fått med meg at alle foreldre er lovet barnehageplass. Regjeringen har vel også lovet plass til alle – såfremt de er født før 1. september. Og fødselspermisjonen er jo på et drøyt år. Det betyr såvidt jeg kan bedømme at det fremdeles vil være et marked for dagmammaer.Hovedpoenget mitt er imidlertid at fengsel for svart arbeid virker uhyre strengt, all den tid de store skattekilene gjør det hvite alternativet så dyrt. Dommeren skriver at «Svart arbeid medfører en fortjeneste for de involverte partene, noe som går på bekostning av samfunnet.» Det er ofte feil. Svart arbeid går svært ofte ikke på bekostning av samfunnet, men er tvert imot til samfunnets beste.

 2. Hei Morten og takk for omtale. Jeg sier ikke at det er “greit” å snyte på skatten. Det jeg sier er at alternativet til svart ofte er intet arbeid, eller en annen svært lite rasjonell løsning, som å kjøre fra Bygdøy til Stovner flere ganger om dagen.

  Jeg har fått med meg at alle foreldre er lovet barnehageplass. Regjeringen har vel også lovet plass til alle – såfremt de er født før 1. september. Og fødselspermisjonen er jo på et drøyt år. Det betyr såvidt jeg kan bedømme at det fremdeles vil være et marked for dagmammaer.

  Hovedpoenget mitt er imidlertid at fengsel for svart arbeid virker uhyre strengt, all den tid de store skattekilene gjør det hvite alternativet så dyrt. Dommeren skriver at «Svart arbeid medfører en fortjeneste for de involverte partene, noe som går på bekostning av samfunnet.» Det er ofte feil. Svart arbeid går svært ofte ikke på bekostning av samfunnet, men er tvert imot til samfunnets beste.

 3. Alternativet til å kjøre 23 km (Bygdøy – Stovner) hver vei (til det blir en ledig barnehageplass litt nærmere) er ikke bare svart dagmamma, men hvit dagmamma. Og med foreldrefradrag og fritak fra arbeidsgiveravgift er det ikke sikkert det er så mye dyrere. I alle fall ikke så dyrt at mor heller velger å være hjemme. Med svart dagmamma snyter man på skatten og bidrar til trygdesvindel (om dagmamma er uføretrydet). Straffen for trygdesvindel ligger på rundt fire uker ubetinget fengsel såvidt jeg forstår (mulig jeg tar feil). Burde den i så fall også reduseres? Det er jo til samfunnets best?Dommen fra Stavanger gjaldt forøvrig svart snekkerarbeid. La oss si at Sofie skulle ønske seg et lite lekehus i hagen. Da har foreldrene tre muligheter. De kan leie inn en snekker, kutte ned på (overtids)jobbing og gjøre jobben selv eller betale en ‘kjenning’ svart. Å leie inn en snekker blir for dyrt. Dermed blir det mest sammfunnsnyttige at man jobber (overtid) som vanlig og ringer kjenningen. Om snekker kan operere med liten sjanse for å bli tatt og i tillegg lav straff, blir det fryktelig fristende for andre grupper å øke villigheten til å unngå skatt.At svart arbeid svært ofte er til samfunnest beste har jeg vanskelig for å tro. Eksempelet med dagmamma, hvor hvit dagmamma blir så dyrt at far/mor heller blir hjemme er spesielt. Hvor mange har i dag svart dagmamma, og ville sluttet i jobben om de på en eller annen måte ble tvunget til å betale hvit pris? Jeg tror ikke det er mange.Det er stor gevinst ved å unngå skatt, dermed må straffene være strenge for å gjøre det lite fristende.

 4. Alternativet til å kjøre 23 km (Bygdøy – Stovner) hver vei (til det blir en ledig barnehageplass litt nærmere) er ikke bare svart dagmamma, men hvit dagmamma. Og med foreldrefradrag og fritak fra arbeidsgiveravgift er det ikke sikkert det er så mye dyrere. I alle fall ikke så dyrt at mor heller velger å være hjemme. Med svart dagmamma snyter man på skatten og bidrar til trygdesvindel (om dagmamma er uføretrydet). Straffen for trygdesvindel ligger på rundt fire uker ubetinget fengsel såvidt jeg forstår (mulig jeg tar feil). Burde den i så fall også reduseres? Det er jo til samfunnets best?Dommen fra Stavanger gjaldt forøvrig svart snekkerarbeid. La oss si at Sofie skulle ønske seg et lite lekehus i hagen. Da har foreldrene tre muligheter. De kan leie inn en snekker, kutte ned på (overtids)jobbing og gjøre jobben selv eller betale en ‘kjenning’ svart. Å leie inn en snekker blir for dyrt. Dermed blir det mest sammfunnsnyttige at man jobber (overtid) som vanlig og ringer kjenningen. Om snekker kan operere med liten sjanse for å bli tatt og i tillegg lav straff, blir det fryktelig fristende for andre grupper å øke villigheten til å unngå skatt.At svart arbeid svært ofte er til samfunnest beste har jeg vanskelig for å tro. Eksempelet med dagmamma, hvor hvit dagmamma blir så dyrt at far/mor heller blir hjemme er spesielt. Hvor mange har i dag svart dagmamma, og ville sluttet i jobben om de på en eller annen måte ble tvunget til å betale hvit pris? Jeg tror ikke det er mange.Det er stor gevinst ved å unngå skatt, dermed må straffene være strenge for å gjøre det lite fristende.

 5. Alternativet til å kjøre 23 km (Bygdøy – Stovner) hver vei (til det blir en ledig barnehageplass litt nærmere) er ikke bare svart dagmamma, men hvit dagmamma. Og med foreldrefradrag og fritak fra arbeidsgiveravgift er det ikke sikkert det er så mye dyrere. I alle fall ikke så dyrt at mor heller velger å være hjemme. Med svart dagmamma snyter man på skatten og bidrar til trygdesvindel (om dagmamma er uføretrydet). Straffen for trygdesvindel ligger på rundt fire uker ubetinget fengsel såvidt jeg forstår (mulig jeg tar feil). Burde den i så fall også reduseres? Det er jo til samfunnets best?

  Dommen fra Stavanger gjaldt forøvrig svart snekkerarbeid. La oss si at Sofie skulle ønske seg et lite lekehus i hagen. Da har foreldrene tre muligheter. De kan leie inn en snekker, kutte ned på (overtids)jobbing og gjøre jobben selv eller betale en ‘kjenning’ svart. Å leie inn en snekker blir for dyrt. Dermed blir det mest sammfunnsnyttige at man jobber (overtid) som vanlig og ringer kjenningen. Om snekker kan operere med liten sjanse for å bli tatt og i tillegg lav straff, blir det fryktelig fristende for andre grupper å øke villigheten til å unngå skatt.

  At svart arbeid svært ofte er til samfunnest beste har jeg vanskelig for å tro. Eksempelet med dagmamma, hvor hvit dagmamma blir så dyrt at far/mor heller blir hjemme er spesielt. Hvor mange har i dag svart dagmamma, og ville sluttet i jobben om de på en eller annen måte ble tvunget til å betale hvit pris? Jeg tror ikke det er mange.

  Det er stor gevinst ved å unngå skatt, dermed må straffene være strenge for å gjøre det lite fristende.

 6. Alternativet til å kjøre 23 km (Bygdøy – Stovner) hver vei (til det blir en ledig barnehageplass litt nærmere) er ikke bare svart dagmamma, men hvit dagmamma. Og med foreldrefradrag og fritak fra arbeidsgiveravgift er det ikke sikkert det er så mye dyrere. I alle fall ikke så dyrt at mor heller velger å være hjemme. Med svart dagmamma snyter man på skatten og bidrar til trygdesvindel (om dagmamma er uføretrydet). Straffen for trygdesvindel ligger på rundt fire uker ubetinget fengsel såvidt jeg forstår (mulig jeg tar feil). Burde den i så fall også reduseres? Det er jo til samfunnets best?

  Dommen fra Stavanger gjaldt forøvrig svart snekkerarbeid. La oss si at Sofie skulle ønske seg et lite lekehus i hagen. Da har foreldrene tre muligheter. De kan leie inn en snekker, kutte ned på (overtids)jobbing og gjøre jobben selv eller betale en ‘kjenning’ svart. Å leie inn en snekker blir for dyrt. Dermed blir det mest sammfunnsnyttige at man jobber (overtid) som vanlig og ringer kjenningen. Om snekker kan operere med liten sjanse for å bli tatt og i tillegg lav straff, blir det fryktelig fristende for andre grupper å øke villigheten til å unngå skatt.

  At svart arbeid svært ofte er til samfunnest beste har jeg vanskelig for å tro. Eksempelet med dagmamma, hvor hvit dagmamma blir så dyrt at far/mor heller blir hjemme er spesielt. Hvor mange har i dag svart dagmamma, og ville sluttet i jobben om de på en eller annen måte ble tvunget til å betale hvit pris? Jeg tror ikke det er mange.

  Det er stor gevinst ved å unngå skatt, dermed må straffene være strenge for å gjøre det lite fristende.

 7. Hei Morten, jeg forstår argumentene dineJeg står fremdeles på mitt hovedpoeng: å angripe dommerens påstand om at “svart arbeid medfører en fortjeneste for de involverte partene, noe som går på bekostning av samfunnet.” Jeg mener tvert imot at svart arbeid ofte er bra for samfunnet. For eksempel er det mer effektivt å leie inn en profesjonell snekker, som gjør det svart, enn å gjøre det selv (som også er svart, men lovlig). Skattekilene og egen ineffektivitet fører imidlertid ofte til at man hverken gjør det hvitt eller på den lovlige svarte måten – det er nettopp dette som er kostnadene ved skattesystemet. I vårt eksempel får ikke Sofie lekestue.

 8. Hei Morten, jeg forstår argumentene dine
  Jeg står fremdeles på mitt hovedpoeng: å angripe dommerens påstand om at “svart arbeid medfører en fortjeneste for de involverte partene, noe som går på bekostning av samfunnet.” Jeg mener tvert imot at svart arbeid ofte er bra for samfunnet. For eksempel er det mer effektivt å leie inn en profesjonell snekker, som gjør det svart, enn å gjøre det selv (som også er svart, men lovlig). Skattekilene og egen ineffektivitet fører imidlertid ofte til at man hverken gjør det hvitt eller på den lovlige svarte måten – det er nettopp dette som er kostnadene ved skattesystemet. I vårt eksempel får ikke Sofie lekestue.

 9. Nei, men skal ikke det. Men ting tyder på at det fins mange som, vel, i alle fall er i en gråsone om de er uføre. Da blir det ekstra fristende å bli trygdet om man i tillegg kan jobbe litt svart på si.

 10. Hei Øystein,En sak med svart-arbeidende frisører på Grønnland fra i fjor eller forfjor bekrefter også eksempelet ditt;Skulle frisøren skattet normalt, ville hun måttet sette opp takstene tilsvarende, noe som ville rammet alle kundene. Derfor var det vanskelig å få de intervjuede kundene til å si seg veldig negative til svart frisør-arbeid.I mange tilfeller ville frisøren heller ikke greid å trekke den samme kundemengden, noe som ville ført til at hun måtte sette opp prisene ytterligere.Med dette vinner ‘alle’ på svart arbeid – frisøren som faktisk har arbeid og kunder, og kundene som får tjenesten billigere. Tapet går på samfunnets skatteinntekter.Det artige poenget med samfunnets skatteinntekter, er at frisørens kunder neppe ville ‘fått igjen’ pengene de ville betalte mer for å dekke skatten i tjenester fra staten (altså at de neppe ville fått igjen 50NOK i form av økte trygde- eller pensjonsutbetalinger hvis de betalte 50NOK mer for klippen), noe som dermed gir inntrykk av at pengene bare forsvinner inn i staten.Poenget med svart-arbeidende uføretrygdede er et tilsvarende resultat av et neste perverst trygdesystem, som betaler folk for å ikke jobbe, og dermed hindrer dem i å ta arbeid de faktisk kan klare. Det samfunnet trenger er billig arbeidskraft, slik at også oppgaver ikke ønsker å betale mye for kan bli løst. Arbeidsgiver-avgifter, skatter, minstelønner og arbeidsforbud er alle elementer som bidrar til å hindre at ‘enkle’ oppgaver som barnepass, gatefeiing og handleturer for eldre og faktiske uføre forblir ugjort, eller ihvertfall formelt er ulovlige å utføre.Mvh,-S

 11. Nei, men skal ikke det. Men ting tyder på at det fins mange som, vel, i alle fall er i en gråsone om de er uføre. Da blir det ekstra fristende å bli trygdet om man i tillegg kan jobbe litt svart på si.

 12. Hei Øystein,

  En sak med svart-arbeidende frisører på Grønnland fra i fjor eller forfjor bekrefter også eksempelet ditt;
  Skulle frisøren skattet normalt, ville hun måttet sette opp takstene tilsvarende, noe som ville rammet alle kundene. Derfor var det vanskelig å få de intervjuede kundene til å si seg veldig negative til svart frisør-arbeid.
  I mange tilfeller ville frisøren heller ikke greid å trekke den samme kundemengden, noe som ville ført til at hun måtte sette opp prisene ytterligere.

  Med dette vinner ‘alle’ på svart arbeid – frisøren som faktisk har arbeid og kunder, og kundene som får tjenesten billigere. Tapet går på samfunnets skatteinntekter.

  Det artige poenget med samfunnets skatteinntekter, er at frisørens kunder neppe ville ‘fått igjen’ pengene de ville betalte mer for å dekke skatten i tjenester fra staten (altså at de neppe ville fått igjen 50NOK i form av økte trygde- eller pensjonsutbetalinger hvis de betalte 50NOK mer for klippen), noe som dermed gir inntrykk av at pengene bare forsvinner inn i staten.

  Poenget med svart-arbeidende uføretrygdede er et tilsvarende resultat av et neste perverst trygdesystem, som betaler folk for å ikke jobbe, og dermed hindrer dem i å ta arbeid de faktisk kan klare. Det samfunnet trenger er billig arbeidskraft, slik at også oppgaver ikke ønsker å betale mye for kan bli løst. Arbeidsgiver-avgifter, skatter, minstelønner og arbeidsforbud er alle elementer som bidrar til å hindre at ‘enkle’ oppgaver som barnepass, gatefeiing og handleturer for eldre og faktiske uføre forblir ugjort, eller ihvertfall formelt er ulovlige å utføre.

  Mvh,
  -S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *