Terra saksøker Citigroup

tobSom utflyttet ranværing har jeg fulgt Terrasaken med litt ekstra interesse. Den siste utviklingen er at konkursboet etter Terra har fått med seg syv av Terrakommunene på en stevning av Citibank. Tidligere har kommunene prøvd å få dekket tapene hos de enkelte meglerne som solgte produktene, hos eierne av Terra Securities og hos bankene som finansierte spekulasjonene. Det er lett å gjøre narr av bygdetullingene som er blitt lurt av sleipe finansmeglere, og riste oppgitt på hodet over at enda flere advokatmillioner skal gå med i dragsuget. Det begynner å bli dyrt.

Men, kan kommunene nå frem i en rettsak mot Citigroup? Det blir avgjørende hvilken informasjon Citigroup har gitt Terra og kommunene. Spesielt hvilke forutsetninger de har brukt for å beskrive risiko vil være interessant. Citigroup har nok dyre advokater som saumfarer all informasjon som blir sendt til kunder, men det har jo vist seg at bankene, spesielt i USA, har vært litt slepphendte med papirarbeidet de siste årene. Og advokatene har neppe forutsetning for å forstå risikoen i ethvert produkt som forvalterne koker ihop. I følge bostyrer er det gjort grove feil.

At de velger å gå til sak på grunnlag av manglende informasjon om risiko fikk meg til å tenke på en sak som gikk i England for noen år siden. Merrill Lynch (eller Mercury Asset Management som de het da) ble saksøkt av Unilevers pensjonsfond da forvaltningen ga lavere avkastning enn avkastningsmålet som var avtalt. ML’s forsvar var at det var gitt rom for en aktiv forvaltning, og at man da i enkelte tilfeller måtte kunne regne med å komme dårligere ut enn indeksen. Problemet var at de kom mye dårligere ut.

Unilever alleged that MLIM, then Mercury Asset Management, which starred Carol Galley, managed £1 billion of its money negligently in 1997 and early 1998. During that period the pension fund underperformed an agreed benchmark by 10.6pc. The soap powder giant claimed that the failure was largely caused by excessively risky investment decisions chiefly taken by Alistair Lennard, the manager responsible for the fund. Unilever’s total fund is one of country’s largest with 110,000 members and £4 billion of funds.

Et av ankepunktene til Unilever var at ML hadde antatt at avkastningen på aksjer følger en normalfordeling. Men det er påvist at dette ikke stemmer, man har såkalte fete haler. Det vil si at store avvik fra normal avkastning har høyere sannsynlighet enn man skulle forvente ved en normalfordeling. Dermed var sannsynligheten for store tap mye større enn det ML påsto i sin markedsføring. Saken endte med at ML og Unilever inngikk forlik.

Bortsett fra en presentasjon (citigroup-municipal-investors) har jeg ikke sett noe av den dokumentasjonen som Citigroup har gitt Terra og kommunene, så det er umulig for meg å ha noe mening om søksmålet. Kanskje er det helt grunnløst. Men om bostyrer, som har studert materialet nøye, mener Citibank er erstatningspliktig, så kan det godt være at man når frem i en amerikansk rett. Selv om det kanskje ser mørkt ut.

Reblog this post [with Zemanta]
5 Comments
  1. Jeg håper jo at de har gjort hjemmeleksen før de har brukt pengene – men om de kunne vinne frem ville det vært interessant.

  2. Det skal bli spennende å følge saken videre. Jeg er meget skeptisk til om dekan nå frem, men jeg tror ikke det er helt umulig. I England var det etfryktelig mediestyr rundt ML og Unilever, noe som antakelig påvirket ML tilå inngå forlik. Det blir vel neppe særlig oppmerksomhet rundt denne saken.

  3. Jeg håper jo at de har gjort hjemmeleksen før de har brukt pengene – men om de kunne vinne frem ville det vært interessant.

  4. Det skal bli spennende å følge saken videre. Jeg er meget skeptisk til om de kan nå frem, men jeg tror ikke det er helt umulig. I England var det et fryktelig mediestyr rundt ML og Unilever, noe som antakelig påvirket ML til å inngå forlik. Det blir vel neppe særlig oppmerksomhet rundt denne saken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *