Fox News og prosenter

Jeg tenkte jeg skulle skrive litt om journalisters rørende mangel på forståelse av de mest grunnleggende matematiske og statistiske konsepter, som for eksempel hva en median er. NTB sendte i går ut en melding hvor de nevner hvordan OECD og EU beregner hvem som er fattig. Dette ble publisert blant annet hos NRK og e24.no (e24.no har nå i etterkant endret teksten litt, så man kan jo håpe at de lærer).

I dag defineres fattigdom blant annet av om man har såkalt lavinntekt over tre år. Lavinntekt er inntekt under 50 prosent (i OECDs beregning) eller 60 prosent (i EUs beregning) av medianinntekten, hvilket betyr at en del av befolkningen uansett per definisjon vil ha lavinntekt.

Men som så ofte ellers, nordmenn kommer til kort når man sammenligner dem med amerikanere. For en stund siden glimtet FOX News til med dette kakediagrammet

De ser dog ut til å lære av sine feil, og skal ikke gå i kakediagramfella igjen. Så nå holder de seg til tabeller

foxnewsclimatepoll

Oppdatering
Jon Stewart gir også 120%, og har litt morro på Fox’ bekostning.

The Daily Show With Jon Stewart Mon – Thurs 11p / 10c
Gretchen Carlson Dumbs Down
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political Humor Health Care Crisis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *