Folketrygdfondet tapte to milliard på aktiv forvaltning i 2009

I dag presenterte Folketrygdfondets sjef, Olaug Svarva, sine resultater for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Norge (SPN). Mediene synes å fokusere på at fondet har levert et positivt resultat på 29,3 milliard kroner. Grunnen til det positive resultatet er selvsagt den store oppgangen i kapitalmarkedene i 2009.

SPN er, i likhet med SPU (oljefondet), aktivt forvaltet. Det vil si at Finansdepartementet setter en referanseportefølje og SPN får lov å ta aktiv veddemål innen visse grenser. Så hvordan har det gått med disse aktive veddemålene? Vel, i 2009, ikke så bra. Mindreavkastningen var på 2,3%. Det vil altså si at SPN har tapt 2 milliard på å ikke være passive. Altså omlag en ny Holmenkollbakke.

Meravkastningen vil selvsagt svinge når man er aktiv, og man kan ikke felle en dom på bakgrunn av ett mislykket år. Historisk har SPN klart seg bedre enn mange. Men det er uansett (nok) et datapunkt som indikerer at aktiv forvaltning kanskje ikke er så attraktivt, selv for store fond med meget lave kostnader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *