Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstads foredrag om aktiv forvaltning (2)

Jeg har nå fått tak i lysbildene fra Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstads foredrag om aktiv forvaltning i oljefondet. Foredraget kan du se på BIs hjemmeside.

Jeg skal ikke gjenta det jeg skrev i forrige post, bare påpeke noe jeg la merke til i foredraget, men som jeg trodde måtte være en forsnakkelse. Det er imidlertid inkludert i teksten på foilene, så det må bety at Qvigstad har glemt det meste av mikroøkonomien han lærte i sin økonomiutdannelse ved UiO.

Men først et annet poeng. Qvigstad mener forskningen som er gjort når det gjelder aktiv og passiv kapitalforvaltning har liten relevanse til oljefondet. For som han sier (på side 18) det er lite forskning på annet enn børsnoterte aksjer. At dette skulle svekke relevansen i forhold til oljefondet er jo litt underlig i og med at forvaltningsforskriften opplyser ‘Porteføljen for egenkapitalinstrumenter skal plasseres i egenkapitalinstrumenter notert på regulert og anerkjent markedsplass …’

Så til mikroøkonomien. På side 21 i presentasjonen lyder overskriften ‘Finansmarkedene er ikke effisiente’. Det er utvilsomt riktig – spesielt om man definerer effisiens veldig smalt. Første underpunkt sier ‘Effisiens krever at noen samler informasjon og bruker den til å ta posisjoner mot feilprising – i en likevekt må slik virksomhet være lønnsom’. Dette er åpenbart tullete. Hvorfor? Jo, man har altså noen investorer som er passive (investerer med lukkede øyne i Norges Bank-terminologien) og noen som er aktive og samler informasjon for å bruke den til å loppe de passive ta posisjoner mot feilprisingen. Altså finne undervurderte selskaper, kjøpe dem og dermed presse prisen opp til riktig pris. Så langt alt vel. Men hva skjer om de aktive tjener store penger? Jo noen av de passive innser dette og begynner å være aktive. Og dette fortsetter helt til gevinsten ved å være aktiv blir spist opp av kostnaden ved å innhente informasjon. Da vil kapitalforvaltningsbransjen være i likevekt, og det vil være nøyaktig samme avkastning for en passiv investor som for en aktiv investor.

Til slutt vil jeg bare nevne Qvigstads morsomme opplisting av ‘Oljefondets fortrinn ved aktiv forvaltning’ på side 24. Den tyder på at prinsipal-agent teorien heller ikke er så godt kjent for ledelsen i Norges Bank. Qvigstad påstår Norges Bank har ‘Fullt interessesamsvar med fondets eneeier’. Nuvel.

JFQ – Aktiv Forvaltning BI 160310 ENDELIG

Oppdatering:
Det virker som om BI har lagt til rette for embedding. La oss se om det funker. Her er presentasjonen

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *