Svart arbeid gir ubetinget fengsel

Jeg har tidligere omtalt saken hvor en snekker er dømt til ubetinget fengsel for å ha utført svart arbeid. Kjøperen av snekkertjenestene ble samtidig dømt til betinget fengsel. Dette ble anket til høyesterett, og de har nå idømt ubetinget fengsel også for kjøperen av de svarte tjenestene.

Dette bør for det første minne alle på at kjøp og salg av svarte tjenester er til stor skade for samfunnet. Dernest at konsekvensene kan bli ganske store om man velger å handle svart. Å måtte sone i fengsel for å ha forsøkt å spare noen tusenlapper virker nok avskrekkende på endel.

Enkelte hevder dog at det ikke er så farlig, at svart arbeid derimot kan gagne samfunnet.

En viktig grunn for at svart arbeid skader økonomien er at svart arbeid er konkurransevridende. Det vil si at de som tilbyr en tjeneste svart alltid vil kunne ta en lavere pris enn de som tilbyr tjenesten hvitt. Dermed vil de som betaler skatt tape i konkurransen. Dette kan jo for eksempel gjelde i dagmammamarkedet hvor det virker som om det er større aksept for svarte løsninger. I tillegg fører jo selvsagt svart arbeid til mindre skatteinntekter til staten. Dermed må de som arbeider hvitt betale mer skatt, med de effektivitetstap det medfører.

Mer om svart arbeid i NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser, og kanskje spesielt kapittelet om utviklingstrekk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *