Boligpriser i Norge og USA

For ganske nøyaktig tre år siden skrev jeg om det jeg mente måtte være tidenes boble, boligmarkedet. Da refererte jeg til Robert Shillers graf (excel-fil) som viste prisutviklingen i USA siden 1880, som viste hvor åpenbar denne boblen så ut. Jeg reproduserte så en lignende tabell for Norge og så at veksten i Norge hadde vært enda kraftigere enn i USA (jeg har imidlertid kun funnet tall for Norge tilbake til 1985. Om noen vet av eldre tall hadde det vært supert å kunne oppdatere grafen bakover i tid Oppdatering: Jeg fant gamle norske priser og laget denne grafen).

Så hvordan har det gått siden den gang. Vel, her er Shillers oppdaterte graf.
shiller boligpriser

Som vi ser har boligprisene falt dramatisk, men fortsatt ikke helt tilbake til der de har vært historisk. Så kan altså ta en tid før man kan begynne å se økende priser igjen.

I Norge har vi jo stort sett vært skjermet for finanskrisen. Så hvordan har det gått her hjemme?

Kun en liten dipp i 2008 før vi nå ser en fortsatt vekst. Kan dette vare? Jeg tviler, og regner med en kraftig realnedgang i norske boligpriser fremover. La oss si tilbake rundt toppnivået fra boblen på 80-tallet, noe som vil si 40% nedgang. Om vi regner med en inflasjon på 3% per år fremover vil det altså si at de nominelle prisene om fem år skal ligge rundt 20% lavere enn nå. Jeg får vel oppdatere på nytt da. Følg med!

(Statistikk: Shillers tall finner man på hans hjemmeside. De norske tallene er fra nef.no som jeg justerer med konsumprisindeksen fra ssb.no)

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *