Historiske boligpriser

I forrige post synset jeg litt om boligprisene hjemme i Norge. Jeg antydet at vi kanskje har en boble som en enda større en den de hadde i USA for et par år siden, men fant bare norske boligpriser tilbake til 1985.

En av mine leser gjorde meg oppmerksom på at mine gode venner i Norges Bank har undersøkt litt nærmere, og regnet ut en boligprisindeks som går helt tilbake til 1819. Så da kan vi jo lage en ny figur som sammenliger prisutviklingen i Norge og USA over hundre år tilbake. Det ser slik ut:

Prisene fra USA har jeg hentet fra Robert J. Shiller. Prisene fra Norge har jeg hentet fra Norges Banks historiske statistikker. De nominelle prisene er så justert med konsumprisindeksen fra samme kilde. Begge indeksene er satt lik 100 i 1890.

Noen som vil foreslå noen grunner til at ‘denne gangen er det annerledes’?

Kilder:
Eitrheim, Ø. and S. Erlandsen (2004). “House price indices for Norway 1819-2003“, 349-376, Chapter 9 in Eitrheim, Ø., J.T. Klovland and J.F. Qvigstad (eds.), Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003, Norges Bank Occasional Papers no. 35, Oslo, 2004

Grytten, O.H. (2004). “A consumer price index for Norway 1516-2003“, 47-98, Chapter 3 in Eitrheim, Ø., J.T. Klovland and J.F. Qvigstad (eds.), Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003, Norges Bank Occasional Papers no. 35, Oslo, 2004

(HT: OR)

Oppdatering: Noen av kildehenvisningene har brutte lenker. Jeg prøver å holde dem oppdaterte, men si gjerne fra om noen ikke peker dit det skal.

8 Comments
  1. Det er jo interessant at utviklingen i Sverige og Norge sålangt er ganske like. Det virker som om det har vært størst vekst i Norge. Men begge er på tur opp igjen etter en liten nedtur rundt finanskrisen. Blir spennende å se fortsettelsen.

  2. Så en svensk dokumentar, hvor en analytiker ble intervjuet. Hans hovedargument til “bolig-boble” var at, til å begynne med var finansnæringen egentlig tenkt som en sparringspartner for bedrifter til å vokse, men i senere tid har finansnæringen selv blitt en gigantisk næring. Han mente at dette var en av feilene med hele systemet. Når finansnæringene blir for store rakner systemet. Sammenlign privat sektor, offentlig sektor og finansiell/bank-sektor separat. Privat og offentlig kunne godt være like store, men finansiell/bank skulle ideelt sett være MYE mindre enn de andre to… Ikke ofte man hører folk snakke om dette. Kunne vært intr. å høre noen som har peiling belyse dette temaet i Norge. For pengesystemet (med tanke på hvordan ting fungerer teknisk sett, og trykking av penger osv.) er vel forholdsvis likt her som i Sverige og USA?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *