VM i økonomi

Mint.com har sammenstilt denne oversikten over VMs mer økonomiske side. Hvor kommer pengene fra, og hva blir de brukt på. Legg merke til inntektene på rundt USD 1 milliard fra FIFA og billettsalg. USD 5 millard blir brukt på å bygge fotballbaner, og USD 1 milliard på annen infrastruktur. I tillegg regner man altså med en økt omsetning på rundt USD 620 million for overnatting og annen turistnæring fra alle besøkende som kommer. Man kan jo kanskje lure på om fattige Sør-Afrika kunne brukt pengene bedre ved å bygge andre ting enn Soccer City.

Til sammenligning er den Sør-Afrikanske økonomien i samme størrelsesorden som den norske. Den norske økonomien er rundt 50% større om man regner nominelt, men ca 50% mindre om man justerer for kjøpekraft (altså at det meste er mye billigere i Sør-Afrika enn i Norge). I Norge har vi jo ikke råd til å arrangere hverken skirenn eller halvparten av en mye mindre fotballturnering.


Personal Finance Sofware Mint.com

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *