Historiske boligpriser i Paris


Jeg har tidligere skrevet om de norske og amerikanske boligprisene. I det siste har vi vært på boligjakt i Paris, og da har det jo vært interessant å se hvordan prisene har utviklet seg her. I Norge fant jeg prisstatistikk som gikk tilbake til 1819. Vel, franskmennene kan selvsagt ikke være noe dårligere, og serverer denne statistikken som går tilbake til år 1200(!). Noe de mener er verdensrekord. Mer om historiske boligpriser i Frankrike finnes på fransk eller engelsk. De beregner altså at boligprisene har steget med 0,6% per år, inflasjonsjustert, i 800-års-perioden. Merk at grafen er på en logaritmisk skala. Det vil altså si at om man har en konstant prosentvis vekst, vil man få en rett linje. Slik som pila som er inntegnet her.

I en presentasjon går de grundig gjennom den historiske statistikken, og ser på sammenhengen mellom boligprisene og variabler som husholdningenes inntekt, antall husholdninger, renter og finansiering. Så hva er konklusjonen? At det er en boble i boligmarkedet også i Frankrike, og at realprisene skal halveres i tiden fremover. Mest sannsynlig ved at de nominelle prisene stagnerer på dagens nivå i de neste 15 til 20 årene (side 118 i presentasjonen)

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *