Snille Acta kapitalforvaltning

Jeg ser Acta kapitalforvaltning har lagt om strategien. Nå er de, i følge konsernsjef Geir Inge Solberg, “på samme side som kundene“. Man kan jo lure på hvem sin side de var på de foregående 15 årene. Og hvorfor ikke Kredittilsynet synes det var merkelig med rådgivere som ikke var på lag med kundene. Men hva Acta foretok seg tidligere har jo vært behørig dekket andre steder, så det kan vi la ligge.

Nå er det altså en ny strategi. Og “helt sentralt i “snille Acta” er […] lave kostnader – uten fare for at et virvar av gebyrer forsyner seg av avkastningen.

Det meste av Actas forvaltning dreier seg om eiendomsinvesteringer. I følge presentasjonen av første halvår 2010 er 44 av 68 forvaltningsmillarder investert i eiendom. Så da vil vel den nye, og snillere, strategien i alle fall slå ut i gebyrpolitikken for eiendomsinvesteringer.

Actas hjemmesider fant jeg kun ett prospekt for en emisjon på et eiendomsprodukt gjennomført i 2010, Etatbygg Holding 3 AS. Etter en rask gjennomlesing la jeg merke til følgende gebyrer: tegningshonorar 3%, emisjonshonorar 5%, emisjonskostnader ca 1%, eiendomskjøpshonorar 5%, årlig forvaltningshonorar 1,75%, årlig managementhonorar 0,25% og eiendomssalgshonorar 0,4% (i tillegg kommer vanlige kostnader ved forvaltning av en eiendomsportefølje, som for eksempel utgifter til eiendomsforvaltere og eiendomsmeglere, revisjon samt utgifter til meglerhonorar, kurtasje, omsetningsavgifter, dokumentavgift, juridisk assistanse etc ved kjøp og salg av eiendeler). Det vil altså si at før man i det hele tatt begynner å investere i eiendom, forsvinner omlag 30% av innskuddet i gebyrer til Acta og tilrettelegger ABG Sundal Collier. Nå har jeg liten erfaring med investering i eiendom, og kan ikke sammenligne med andre tilbydere, men dette virker ikke særlig snilt.

Forutsetning for kostnadsoverslag: Hele innskuddet investeres i eiendom umiddelbart og eiendommene selges etter 10 år. Prospektet antyder at noen eiendommer kan holdes i kortere tid, samt at det vil betales utbytte underveis. Det vil minske det årlige forvaltningshonoraret noe, men kan også gi økte omsetningskostnader. Uansett vil det ikke endre det store bildet veldig mye.

2 Comments

Leave a Reply to Tweets that mention Snille Acta kapitalforvaltning «Tankeløse Plukk -- Topsy.com Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *