Hvilke aksjefond gir best avkastning?


Morningstar er et selskap som lever av å samle inn data og analysere avkastningen til tusenvis av aksjefond. De har utviklet en poengberegning for å rangere aksjefond etter hvor flinke de er til å gi kundene god avkastning. De gir fem stjerner til de beste fondene og en stjerne til de dårligste.

Nå har de analysert hvor flinke de var med sine stjerneanbefalinger i perioden 2005-2010. De viser at de fondene som får fem stjerne stort sett gir bedre avkastning enn de som får en stjerne. Altså er Morningstars anbefalinger verdt å lytte til.

Men de fant et parameter som var enda bedre enn stjernerankingen til å si hvilke fond som ga best avkastning. Kostnadene! Om man rangerte fondene etter kostnader var de billigste fondene alltid bedre enn de dyreste fondene. Alltid! Som rapportens forfatter, Russel Kinnel sier:

If there’s anything in the whole world of mutual funds that you can take to the bank, it’s that expense ratios help you make a better decision. In every single time period and data point tested, low-cost funds beat high-cost funds.

Så konklusjonen er man gjerne kan se på Morningstars og andres rangeringer når man skal velge fond. Men det aller viktigste er å velge et billig fond. Eller som Kinnel konkluderer med:

Investors should make expense ratios a primary test in fund selection. They are still the most dependable predictor of performance.

Oppdatering: Dine Penger viser til en tysk undersøkelse som dokumenterer at folk ikke skjønner seg på hva de kan forvente av avkastning. Man blir presentert for tre like fond, hvor den eneste forskjellen er kostnadene. Og ved hjelp av noen grafer over oppnådd avkastning velger de aller fleste det dyreste, og dårligste, fondet. Dine Penger gir ikke noe lenke til undersøkelsen, så det er litt vanskelig å sjekke. Skjerpings!

(Bilde av KaVass med CC-at-lisens)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *