Kristin Clemet, NRK og valgdekning

Kristin Clemet og Fr Olsen
Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita, irriterer seg over norske mediers valgdekning om dagen. Først var det det svenske valget, og nå sist NRKs dekning av valget i Venezuela. Men i stedet for å gi oss den dekningen hun mener trengs, bruker hun bloggen sin til å klage over NRKs korrespondent Joar Hoel Larsen. I følge Clemet nærmest roser Larsen Chavez, mens han utelater

å nevne at det går svært dårlig med økonomien i Venezuela, at inflasjonen er den høyeste og veksten (antagelig) den laveste i hele Latin-Amerika, at det kommer en strøm av påstander, som for mange virker stadig mer troverdige, om former for nepotisme, korrupsjon og vanstyre, om en enorm stigning i kriminaliteten og antall mord, om vilkårlig fengsling, sensur og brudd på menneskerettighetene.

Chavez’ retoriske form tilspisser seg stadig. Han advarer nå sine politiske motstandere mot sabotasje av den bolivarianske revolusjonen med slagord som Sosialistisk fedreland eller dø!

Spørsmålet man stiller seg er jo umiddelbart om man kan stole mer på Larsen eller Clemet. Det er ikke bare NRK som mener at situasjonen i Venezuela er litt bedre enn det mange på høyresiden vil ha det til. Og det er her bloggen har sitt store fortrinn. Man trenger ikke ha tillit til Clemet. Bare hun lenker til kildene hun bruker. Hun kunne for eksempel lenket til data fra IMF som viser den høye inflasjonen, til BBC som rapporterer om økonomiske vanskelig tider, til New York Times som rapporterer nepotisme, eller til Heritage Foundations rangering av økonomiske frihet.

Det virker som om Clemet fortsatt tror hun skriver på papir. Av hennes seks bloggposter sålangt i september er det fem helt uten lenker. Den sjette har to lenker, en til minerva og en til civita, altså nærmest selvlenking.

Dette er bare en oppfordring om at når man skriver på nett, prøv å bruk nettets muligheter, og ikke tro at man fortsatt er hemmet av papirets beskrankninger.

Og til slutt, husk Godwins lov.

(Foto av NHD-INFO med CC-by-lisens)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *