Oljefondets eksterne forvaltere

Jeg ser enkelte media fattet interesse for min forrige bloggpost. Av reaksjonene jeg har fått, via email og også via kommentarfeltene i diverse nettaviser, føler jeg det er på sin plass med en presisering.

1) Dette er ikke en vitenskapelig studie. Dette er en bloggpost. For min vitenskapelige produksjon, se min akademisk nettside. Om du lurer på om jeg er kompetent til å uttale meg, foreslår jeg at du leser min CV og gjør deg opp en egen mening.

2) Dataene er hentet fra Oljefondets årsrapporter. For eksempel for 2009Table 3-2 Breakdown of 2009 excess return by type of management. Percentage points‘ Under kolonnen for ‘External Management‘ kan man lese at ekstern aksjeforvaltning (Equity) og renteforvaltning (Fixed Income) har bidratt med 0,32 prosent hver. Tilsvarende tabeller fra de andre årsrapportene.

3) Dette er (selvsagt) alt for lite data for å si noe om hvor dyktige de eksterne forvalterne er, eller hvor dyktige Oljefondet er i å ansette eksterne forvaltere. Bloggposten er et direkte svar til Oljefondets sjef Yngve Slyngstad som gikk ut i Dagens Næringsliv sist lørdag og impliserte at de som er uenig med hans forvaltningsstrategi ikke bryr seg om våre barnebarn. Jeg bruker i alle fall fem år med data. Slyngstad bruker ett mandat. Tidligere har han ment at vi som vil ha mer indeksnær forvaltning forfekter en forvaltning med lukkede øyne. Jeg er uenig.

4) Dette er en blogg. Med mindre noe annet er uttrykt, er det kun mine egne meninger jeg kommer med. Ikke tidligere eller nåværende arbeidsgivere eller andre tilknytninger.

5) Jeg hadde ikke noen spesiell grunn til å bruke kun de fem siste årene av Oljefondets resultater. Oljefondet sier selv at de to viktigste særtrekkene med fondet som gjør at aktiv forvaltning er best, er fondets størrelse og langsiktighet. Dermed regnet jeg med de siste årene var mer representativt for forvaltningen. Uansett, her er en tabell med de siste ti, hvor jeg også har regnet ut i kroner hvor mye eksterne forvaltere har bidratt med.

Ekstern forvaltning i oljefondet

6) Her kan du lese mer om hva jeg har blogget om Oljefondet.

7) Takk for at du leser bloggen, og velkommen tilbake.

2 Comments
  1. Jeg begynte med siste fem i forrige post. Så tok jeg siste ti år i denne posten. Var helt tilfeldig å plukke fem og ti år. I følge årsrapporten bidro ekstern forvaltning med 1,15% meravkastning i 1999, tilsvarende omlag kroner to milliard, mens i 1998 finner jeg ikke tall (kanskje noen kan hjelpe). Oppdaterer gjerne oversikten om det skulle hjelpe. Ser ikke hvordan det skulle endre budskapet i denne eller forrige post. Poenget er uansett ikke enkelte års bidrag, men hvordan det ser ut til å gå over lang tid. Spesielt når fondet begynner å bli stort. Da er de siste årene mest relevante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *