Stabilitetsavgift og insentiver

Finanskriseutvalget har kommet med et forslag om en “stabilitetsavgift” for finansbransjen. Bakgrunnen for avgiften er at bankene i realiteten driver med statsgaranti; om det kommer en krise vil staten gå inn og støtte bankene slik at de ikke går konkurs. Denne garantien mener Finanskriseutvalget at bankene, og ikke skattebetalerne, bør betale for.

Gunn Wærsted, sjef for Nordea, er ikke enig.

Banker må kunne gå konkurs
Finanskriseutvalgets forslag om en stabilitetsavgift er “uheldig og farlig”, mener Nordea-sjef Gunn Wærsted. […] Hun er ikke kritisk fordi det vil kunne medføre en ekstraskatt for banken hun selv driver, men fordi det gir gale incentiver til bankene og gjeldsinvestorer som analyserer i hvilke banker de skal plassere pengene.

Vi må ha et system der banker må kunne gå konkurs. Vi må ha et system som på en ryddig og ordentlig måte ivaretar vanlige sparere med en innskuddsgaranti og ansatte. Men långiverne og eierne må faktisk kunne tape penger. For banker som driver med større risiko, vil dette ha en displinerende effekt, sier Nordea-sjefen.

Og det er det mange som er enige i. Det kan være uheldig om finansbransjen slik skulle kunne ta risiko, og så rope om statlig hjelp om de har behov for mer kapital. Som for eksempel for to år siden. Da ropte man etter lånepakke og egenkapital fra staten. Og hvem ropte høyest? Vel:

Nordea-sjef i Norge, Gunn Wærsted, mener at staten bør gi bankene risikolån for å forhindre at utlånene til bedriftsmarkedet stopper opp, skriver Dagens Næringsliv (DN). Myndighetene kan tilføre ansvarlig kapital til bankene. Det kan løse de felles utfordringene som vi står over for, sier Wærsted til avisen. Wærsted ønsker at staten skal stille opp med ansvarlig lånekapital, eller såkalt hybridkapital.

Så, om jeg tolker dette riktig, så er Gunn Wærsted redd for at hun selv skal få gale insentiver ved at hun ved en fremtidig krise kan rope om mer hjelp fra staten. Det er jo en imponerende selvinnsikt.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *