Norges Bank vil beholde sin andel av inntekter fra kriminell aktivitet


Enkelte ganger må man lese gjennom to ganger for å bekrefte at det man nettopp har lest ikke bare var noe man innbiller seg. Dette fra Norges Bank, som jeg ble gjort oppmerksom på av Håkon Haugli, er i den kategorien. Man kan nesten lure, hva i alle dager er det de tenker på. Eller med.

I debatten om man skal fjerne tusenlappen i Norge for at det skal bli vanskeligere for kriminelle å frakte og oppbevare store beløp, sier Norges Bank i et brev til Finansdepartementet (mine uthevinger):

Vi er enige i at det ikke er grunn til å betvile at tusenkronesedlene brukes i kriminell aktivitet fordi transaksjonene ikke er sporbare. Dette er egenskaper som ikke bare er knyttet til tusenkroneseddelen, men vil gjelde alle valører av sedler. Om tusenkronesedlene trekkes inn, vil ventelig femhundrekroneseddelen være en god erstatning i denne type transaksjoner. Forskjellen i vekt og volum selv for større beløp vil neppe utgjøre noe avgjørende hinder eller komplikasjon for dem som ønsker å benytte sedler til kriminell aktivitet. Alternativt vil kriminelle kunne nytte høyvalører fra andre land, som for eksempel Euro. Euro er lett tilgjengelig, og økt bruk av Euro til verdioppbevaring eller ved kriminell aktivitet på bekostning av norske kroner vil representere en formuesoverføring fra Norge til europeiske land. Den kostnaden kan i tilfelle bli betydelig dersom tusenkronevaløren tas ut av vår seddelrekke.

Verdioppbevaring med kontanter (altså penger i madrassen) er i realiteten et rentefritt lån til Norges Bank. At kriminelle må finne seg andre måter å gjemme unna store verdier enn norske kontanter, mener altså landets sentralbank er en kostnad. Argumentet er at om ikke Norge kan låne disse kriminelle pengene, så vil den europeiske sentralbanken gjøre det. Vel, kanskje Norges Bank kunne startet en liten bigeskjeft her. De kriminelles sentralbank. Markedet er jo enormt.

Oppdatering: Det Are Oust skriver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *