Stråleintensitet

Intensiteten til radioaktiv stråling måles i enheten sievert, etter den svenske fysikeren Rolf M. Sievert. For at man skal lettere kunne følge med på nyhetene fra Japan, har NextBigFuture laget denne hendinge tabellen.

Oppdatering: Strålingsdose er kanskje riktigere enn strålingsintensitet. Om du er interessert i mer bakgrunnstoff om krisen og radioaktivitet generelt anbefaler jeg MITs radioaktivitetsinformasjonsblogg.

Oppdatering II: Den egentlige SI-enheten burde selvsagt være BED.

Oppdatering III: xkcd har som alltid den beste illustrasjonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *