Pendling


Det er mange gode grunner til at man burde oppfordre folk til å flytte nærmere sin egen arbeidsplass og dermed pendle mindre. For kloden betyr det mindre utslipp av klimagasser fordi folk reiser mindre, for samfunnet betyr det mindre behov for investeringer i infrakstruktur som veier og kollektivtrafikk, for bedrifter betyr det mindre usikkerhet ved at ansatte blir mindre avhengige av tog som er innstilt eller blir mindre forsinket av køer på veiene, og for den enkelte er det mange hyggeligere ting å bruke tiden på enn daglige pendlerreiser.

Oppdatering II: Jeg har skrevet en oppfølgingspost “Mer om pendling“.

Mindre pendling er altså bra for miljøet, bra for samfunnet, bra for arbeidsgiverne og bra for de ansatte. En vinn-vinn-vinn-vinn. Facebook har skjønt dette og ga en bonus til alle ansatte som som bodde mindre enn en mile (1609 meter) unna hovedkontoret. I Norge er det motsatt. Her får man skattefordeler jo lengre man pendler – pendlerfradrag. Men kanskje vil politikerne våkne opp. I rapporten “Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet” hvor man foreslår tiltak for hvordan vi fortsatt skal kunne ta hele landet i bruk er pendlerfradraget noe de ønsker å kutte. Der heter det, i kapittel 5.2.1,

Utvalgets vurdering er således at pendlerfradraget ikke er et målrettet virkemiddel for å oppnå en bedre spredning av kompetansearbeidsplasser i hele landet. Det kan tvert imot ha en sentraliserende effekt, og i tillegg viser tallene at tiltaket i første rekke tilgodeser pendling i hovedstadsregionen.

Så pendlerfradrag er i tillegg til skadelig for miljøet, samfunnet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne skadelig for distriktspolitikken. Det virker sentraliserende og går først og fremst til de som pendler i Osloområdet.

Man skulle tro dette var en perfekt sak for “distriktsvennlige” Senterpartiet. Og det virker det som det er. Vel bortsett fra hos Senterpartiet da. Der er konklusjonen:

Vi i Senterpartiet mener det er viktig å legge til rette for pendling. Men det er belastende å pendle. Derfor må vi ha et skattesystem som stimulerer til pendling. Det er bra for arbeidsgivere og arbeidstakere. Og så er det bra for landets økonomi totalt at folk er villige til å pendle. På den bakgrunn er dagens pendlerfradrag for lavt.

Huh!?!? Man ville jo tro at det som var belastende ikke burde stimuleres hverken i skattesystemet eller på andre måter. Men hva vet vel jeg.

(Bilde av Keith011764 med CC-at-lisens)

Oppdatering: Jeg ser denne posten er blitt plukket opp av VG Nett og lagt på forsiden under “Lesernes VG”. Det er jo hyggelig. Men de har skrevet sin egen overskrift og ingress. Jeg har ikke skrevet at pendlerfradraget fjernes. Like lite som jeg foreslår at “folk må bo mer sentralt”. Men VG er nok bedre enn meg i å generere klikk, så jeg får vel godta tilpasningen de har gjort.

228 comments to “Pendling”
 1. Hvordan kan man få det til hvis man har jobb i sentrum med vanlig årslønn når leilighetene rundt koster flere talls millioner kroner. Hallo?

 2. Det er ikke alle arbeidsplasser som befinner seg i et kontor 7 etasjer over en trang bakgate.
  Her i norge har vi en god del industri, men om du ikke var klar over det, så befinner ikke den seg nødvendigvis midt i oslo, eller bergen by.

  At det overhode er mulig å vri utav seg en så snever tankegang.. Du burde Skamme Deg.

 3. Er det kanskje miljø å bygge større og større byer med store tettsteder rundt, hva koster det i co2….? Idiot….du mener vel også at alle burde kjøpe seg små elbiler også……Vet du at man kan kjøre i 25år med normal kjøring i en vanlig gammel personbil, før man har sluppet ut mer enn hva som slippes ut ved produksjon av en slik drittbil med batteri… Tenk på alle faktorer dere miljøfanataster, av med skylappene… Det er forsvar, industri, samt kolletivt avfall av oss forbrukere som er de største miljøsyndere i vårt samfunn. man vet også av erfaring at det er et høyere forbruk pr.person i byer enn på landet(med andre ord, bor du i by, produserer du mere søppel uansett om du kildesorterer eller ei)……..En annen ting sånne som dere ikke tar med i beregningen…Trivsel

 4. Jeg lurer litt på hva du mener er løsningen på problemet her. Hvis vi skulle gjort det slik du sier, altså kutte ned på kollektivtrafikk og infrastruktur, hva ville da skjedd med distriktsnorge? For alle folk som da ikke pendler til Oslo(og som jo er de fleste), men som bor og jobber i distriktet ville jo aldri ha kommet seg noe sted. Uten veier eller jernbane, stopper alt opp. Man får verken frakta folk eller varer. Tenk på all godstrafikk på vei og bane. Hvordan skal man skaffe mat til nordmenn utenfor Oslo? Eller skal alle bo i Oslo? 4,8 millioner?

  Det er en god tanke med miljøvennlighet, men jeg synes at det er en liten pris å betale når man tenker på de store omveltningene samfunnet står ovenfor med dine forslag her. Det er ikke alle som vil bo i Oslo, men har en jobb som krever at de må jobbe der. Derfor må de pendle, og da synes jeg at det er en god løsning med støtteordninger. Men hvis vi allikevel skal spare miljøet: hvorfor ikke oppførdre bedrifter til å jobbe mer via internett? Det er sikkert mange som pendler i dag, som like gjerne kunne jobba hjemmefra.

 5. Nei, det er selvsagt ikke alle arbeidsplasser som ligger midt i storbyene. Utvalget jeg siterer fra at mener altså om man fjerner pendlerfradraget blir det enda flere som kan flytte arbeidsplassene ut av Oslo og Bergen. Spørsmålet er jo om vi ønsker at de som nettopp har arbeidsplassen i Oslo og Bergen fortjener et skattefradrag for å pendle inn dit.

 6. “Drivkraft for vekst i hele Landet “…..Byer produserer vel strengt tatt lite av det vi trenger ,som mat,vann,vind,ved og olje…

 7. Jeg ser jeg har gjort meg dårlig forstått. Jeg foreslår ikke at alle skal flytte til Oslo. Poenget med utvalget jeg siterer var jo nettopp det motsatte. Hvordan kan vi begrense flyttingen inn til Oslo. Jo ved å styrke regionale sentra. Et virkemiddel er at jobbene til folk er nærmere der de bor. Og da er det dumt å subsidiere de som pendler inn til Oslo og Bergen. Om man slutter med disse subsidiene, kan det bli (litt) mer lønnsomt for bedrifter å flytte arbeidsplassene ut av sentrum.

  Jeg foreslår heller ikke at man skal investere mindre i infrastruktur. Bare at behovet for infrastruktur for å serve pendlerne blir mindre. Dermed kan infrastrukturinvesteringene brukes mer effektivt.

  Jeg er enig i at man burde oppfordre til at bedrifter skal legge til rette for å jobbe mer hjemmefra. Pendlerfradraget virker motsatt.

 8. Poenget var vel at ting ikke fungerer sånn noenlunde. De aller fleste kommunene opplever fraflytting, og Oslo vokser kraftig. Noe som er dårlig nytt for Senterpartiets valgoppslutning fremover.

 9. Her tror jeg utvalget du baserer dine slutninger på har bommet litt. Det er sikkert riktig at det ville være miljømessig bra å redusere pendling. Men å tro at kompetansearbeidsplasser ville flyttes ut av byene er nok et eksempel på at selv utvalget der har fokusert for mye på de største byene.

  Jeg bor i Nord-Norge, og jeg har faktisk en arbeidsgiver som har lagt godt til rette for å jobbe hjemmefra. Jeg jobber hjemmefra annenhver uke. Men jeg må likevel pendle til kontoret – som ligger i en by her i Nord – annenhver uke. Det ville rett og slett ikke fungert ellers, og jeg ville vært nødt til å flytte familien inn til byen, istedet for å bo ute i distriktet som vi gjør nå. Og jeg kjenner flere i samme situasjon, her hvor befolkningen er såpass spredd ut er det kun det å sentralisere kompetansebedriftene i de byene og større stedene som finnes her oppe som gjør at man overhodet kan ha kompetansebedrifter her.

  Så ved å fjerne pendlerfradraget, dreper du tilgangen på arbeidskraft for mange kompetansebedrifter som ER på mindre steder. For mange vil det da være like aktuelt å flytte sørover til en enda større by hvis man likevel tvinges til å flytte vekk fra hjemstedet.

 10. Skulle gjerne ha sluppet å pendle jeg, men har desverre ikke råd til det. Det grunnet boligpriser som blir villere og villere for ett boligareale som tilsynelatendes synker proposjonalt med avstanden til jobben..

  Så da blir det heller å bo litt bedre i en rimeligere bolig på bekostning av å måtte pendle noen vanlige norske mil hver vei hver dag.

 11. PENDLERFRADRAGET BØR DOBLES
  Og det bør innføres en betydelig storbyavgift for de som bor der. Disse pengene kan overføres pendlerne i form av økt rett til fradrag og til miljøvennlige null-utslipps transportløninger. På denne måten kan dette gjennomøres uten samfunnsmessige ekstra kostnader. Det kan også innføres en avgift som kobles til mobil og som registerer tid brukt i kjernesone. Det vil si at det vil lønne seg å komme seg ut av byen. Dette ville styrke NSB og infrastruktur forøvrig. Det er ingen grunn til at vi på død og liv skal ha boliger midt i sentrum.

  Så pendlerfradrag er i tillegg til positivt for miljøet, samfunnet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne bra for distriktspolitikken. Det virker desentraliserende og går først og fremst til de som trenger det.

 12. Velvel smartypants, mye piss, lite konkret. Men sånn helt enkelt, har du sjekket boligpriser i pressområder nylig?

  Høres 1 750 000 ut some noe du kunne tenkt deg, eller har råd til å gi for 30 KVM i Trondheim? Ikke det?

  Takk til deg.

 13. Hvorfor tror alle bloggere i Norge at vi løser verdens klima”problemer” (ja jeg skriver problemer i “” fordi det er en myte skapt av enkelte for å generere penger av noe som vi ikke kan påvirke).

  Hvorfor skal vi spinke og spare på alt i Norge, når land som USA og Kina genererer mer forurensning på 1 sekund, enn det Norge gjør i løpet av 10 år?

  Nei, det hjelper ikke å endre rutinene til oss nordmenn, det må endres i land som faktisk genererer forurensning, ikke i Norge.

  Tror dere virkelig at det å kjøpe klimakvoter redder verden? Nei, dette går rett i lomma til gutta med Doktorgrader som blir betalt for å si det.

 14. Dette er gode poenger. Det vil alltid være noen som kommer dårligere ut om man legger om skattepolitikken. Det utvalget påpeker er at pendlerfradraget koster over to milliarder for staten, og det meste går til de som pendler inn til storbyene. Dermed blir det et subsidie til arbeidsplasser i storbyene. For å legge til rette for kompetansebedrifter i distriktene, er det kanskje andre, mer målrettede, tiltak som er mer treffsikre.

 15. Hvordan VG bruker andres åndsverk er ganske tvilsom, det blir jo fremstilt på nettsiden deres som at dette er noe bloggerene selv har valgt å legge ut på avisens nettsider. I det minste burde Magnefyren spørre pent forfatteren av bloggen FØR innlegg blir lagt ut.

 16. Jeg er enig at de burde spørre, eller i det minste si fra, først. I alle fall fordi en slik lenke fører til veldig stor trafikk, og da er det greit å være forberedt. Jeg synes ikke de på noen måte “misbruker” mitt åndsverk. De skriver jo sin egen ingress og legger ut sitt eget bilde, og har bare en lenke til bloggen. Men det burde kanskje gå frem at det er VG Nett selv som har laget ingressen, slik at det blir mindre misforståelser hos de som leser.

 17. Noen burde sensurere bloggene som “kommer på trykk” på VG nett!! Dette er jo latterlig såpekoking med minimal innsikt i temaet man velger å blogge om! Alle meninger er ikke interessante!

  Man kan trekke pendler-sirkler rundt alle store byer i Norge… Oslo er ikke norges eneste store by – ei heller pendlermål.

  Tønsberg, Drammen, Ski og Vestby er ikke det vanligeste bildet på distriktsnorge.. Det ikke mange

  Tog og og buss er de vanligeste transportmidlene for pendlere.. Ikke sikker på om de som står i bilkø fra Nesøya til Oslo definerer seg som pendlere..

  Det er sammenhengende bebyggelse mellom Oslo og Drammen i dag… Hvis noen uten “historiske forpliktelser” skulle risset opp Oslogrensa på nytt er det ikke langt unna at både Drammen, Sandvika og Lillestrøm vil havne som bydeler til Oslo. Det går like raskt å ta regiontog til Drammen som trikken til Holmenkollen.

  Ved å gjøre det dyrere å pendle skal man øke sysselsettingen i Vestby?? Kom igjen da…
  Ved å flytte et par tusen pendlere fra Vestby til Olso.. Hva skjer med skatteinnteker og næringsliv i Vestby??
  Tror du pendling som en kjærkommen hobby eller et nødvendig onde for de som bedriver denslags??

  En litt dypere analyse før du velger å blogge ut din visdom nestegang hadde vært langt å foretrekke!!!

 18. Skal du først redde verden, arbeidstakere, arbeidsgivere, miljøet osv, så oppfordre heller til å legge bedre til rette for å jobbe hjemmefra. DA snakker vi forandring. Jeg jobber (ja, jobber) hjemmefra 3-4 dager i uka. Har aldri hatt det bedre.

 19. Det virker som du har en veldig spesifikk ide om hva en blogg er. Dette er altså min blogg hvor jeg skriver dype analyser eller syltynne argumenter, alt etter hva som faller meg inn. Hvilke blogposter VG Nett velger å “trykke” må du nesten ta opp med dem. Jeg har altså ikke foretatt meg noe for å “kommer på trykk”. De lenket helt på egen hånd.

 20. “Tankeløse plukk” passer utmerket til bloggen din, slik for å ha sagt det. Om man sammenligner jobber i byer sammenlignet med de i “dalstrøka innafor”, så er det faktisk en del goder.. Deriblant fulle dager fra mandag til torsdag (lange skift), så får man fri til mandag igjen.. Det er også mye bedre betalt enn en tilsvarende jobb på bygda.. Det å være pendler er jo mer en livsstil, og det er faktisk ikke alle som gjør det frivillig engang.. Men det lønner seg å bo på landet og jobbe i byen så lenge man jobber i privat sektor.. Det sier seg selv at man ikke “bare kan flytte” arbeidsplasser ut av byene.. Ta da for eksempel anleggsbransjen som er sterkt representert med tanke på pendling.. Og da er det bedre at folk faktisk BOR i distrikta, men reiser et sted hvor de faktisk kan tjene en slant til livets opphold.. Dessuten er det jo bra for bensinstasjoner, bomringer osv.. Jeg vil vel egentlig si at dette er bra med å få litt sirkulering og omsetning i dette landet.. Jeg skjønner virkelig ikke poenget med denne bloggen din jeg.. Så du får kose deg i Paris.. -Og tenk for all del ikke på miljøutslippene når du flyr hjem igjen..

 21. Jeg synest at alle som må bruke penger på og komme seg til jobb, fortjener et pendler fradrag.

  Vi betaler skatt, vi betaler mva, vi betaler avgifter på avgifter, spesiellt de som må kjøre, pga distriktsnorge ikke har tilstrekkelige gode tilbud innen kollektiv transport.

  Vi betaler en årsavgift på bil, vi betaler en hinsides høy avgift på bensin, vi betaler avgifter når vi kjøper bilen, ja, av penger som allerede er beskattet. Dette er etter min mening en tanke spesiellt. Å da blir jeg desto mer provosert når noen kan mene at et pendlerfradrag bør fjernes. Ja, hvorfor ikke øke skatten 20 prosent til, så er de helt sikkre på at folk ikke har råd til og jobbe mer.

 22. I dag er de fleste ektepar nødt til å ha jobb. Ofte er det slik mannen har jobben inne i byen mens kona har en jobb lokalt der de bor. Kvinner har ofte jobber som er i nærmiljøet. Hvis alternativet for et ektepar er å bo i en blokkleilighet i byen mens de kan bo i en fin enebolig på landet mens mannen pendler, er jo spørsmålet hva de føler er det beste alternativet. Hvis alle skulle bo i enebolig i byen ville vi nok få enorme megabyer hvor transportavstandene er lange. Akershus er det fylket i landet med lengst gjennomsnittlig kjørelengde pr. bil, mens Finmark har minst. Oslo og Akershus har utviklet seg til en enorm megaby hvor transportavstandene blir lange ikke minst på grunn av politkken for vern av marka, samtidig har konkurransen mellom kommunene medført at området har fått en arealutvikling som både er ressurrskrevende og fører til mye transport. Derfor er det ikke bare pendlingen og eventuelle skattefradrag som er problemet, men den til dels hodeløse og lite samordnede areal- og transportpolitikkk gjør situasjonen vanskelig og til tider ser det nesten ut til å gå fra vondt til verre. Utbyggingen av miljøvennlige transportformer som tog er også med på å gjøre bildet mer kompleks. Jeg tror at det er feil at de nye kompetansebedriftene enkelt kan flyttes ut på landet, det finnes nok eksempler, men jeg tror det er mange mekanismer som ikke utvalget overblikker, som gjør det nødvendig for den typen bedrifter å ha en sentral plassering. Derfor synes jeg at innlegget ditt ikke tar problemet ved roten, løsenet må være en mer samordnet og enhetlig areal- og transportpolitikk eventuelt kombinert med rushtidsavgift og satsing på miljøvennlige transportformer.

 23. Tenk at jeg bor i Oslo pga. min kones jobb i kompetansebedrift som ble sentralisert til Oslo for 8 år siden, (det ble for dyrt med mange små kontor rundt om i landet). Selv har jeg jobb innen bygg og anlegg, og drar dit min arbeidsgiver vinner/får jobb. F.eks til Hammerfest for å gjøre en jobb for Statoil, eller til Mosjøen der Alkoa måtte få orden på noe. Hvordan skal de utgiftene tas inn hvis pendlerfradraget skulle forsvinne. Dyrere Gass/Olje til de som bor utenfor kollektivtilbudene eller enda dyrere råstoff(Aluminium) til industrien. Hvor er fortjenesten? Flytte til sentra med spesiell kompetanse, sørge for at du blir sammen med noen som har samme arb.plass. som deg, tildelt bolig der du skulle bo resten av livet? Ikke reise, ikke flytte, ikke ha andre interesser enn de som tilbys på plassen der du skal leve til du dør?

 24. Det blir en del misforståelser slik de gjør det nå, og tildels mye trolling og ufine kommentarer som ikke er nødvendig. Det ser jo ut som du takler den ekstra trafikken bra.

 25. Jeg er helt enig. Nå var altså ikke denne posten ment å være en “løsning” på problemet, bare en kommentar til en av forslagene i NOUen om kompetansearbeidsplasser som jeg støtter. I tillegg synes jeg altså at det er litt morsomt at Senterpartiet er mot forslaget med begrunnelsen at fordi pendling er belastende, må det stimuleres. For meg er det altså motsatt. Pendling er belastende, dermed må det legges til rette for at det begrenses.

 26. Det er mange av oss som ikke liker å bo så tett innpå naboen at man kan høre det skvalpe i dassen hans når han driter.

 27. Å si at pendlerfradraget er tilskudd til sentraliserte bedrifter ser jeg ikke grunnlaget for å hevde. Det er vel ikke gitt at de beste arbeiderne kommer langveis fra, og bedriftene får vel heller aldri se noe til disse pengene?

  For å komme med noe konkret: Hva med å fjerne hele “pendlerfradraget”, og heller øremerke denne summen i tilskudd til bedrifter som ønsker å generere arbeidsplasser i utkantstrøk? Jeg mener det er en helt logisk løsning. Men det kommer neppe til å skje. Hvorfor?

  Vi har en stat som IKKE er løsningsorientert i det hele tatt – ingen “store” beslutninger som får konsekvenser og på store gevinster på sikt, tas, fordi man isteden velger lettvinte “moralske snarveier” ved å avgiftsbelegge uønsket adferd og belønne ønsket adferd med skattelette.

  Et sprøtt eksempel: Man må betale masse avgifter på bensin, men får etterpå skattelette dersom man bruker denne bensinen til å pendle lang vei til jobb. For å sette det på spissen, så kan jo det tolkes dithen at det er greit å forurense om man har lang vei til jobb, men om man bor i nærheten skal man “straffes” ved å kun få avgiften, og ikke fradragene. Selv om man i realiteten forurenser mindre? Forstå det den som vil!

  Et annet konkret forslag: Man kan begrense pendlerfradraget til kun å gjelde når man bruker kollektivtrafikk.

  Ulempen med dette forslaget er at staten må (bør) bruke mer penger på busstrafikk osv. Og det er vel neppe aktuelt, kjenner jeg “dem” rett!

  For the record; i de fleste steder i Vestfold der yngre par har råd til å etablere seg uten å bli gjeldsslaver, spesielt om renta skal stige noen prosentpoeng, er det praktisk talt ikke bussforbindelse i det hele tatt til/fra de forskjellige småbyene hvor jobbene er. Mange steder må man i tillegg kjøre bil 10-15 minutter til nærmeste busstopp (!) om man bor litt utenfor sentrumsnære strøk, og selv da går det kun noen få busser i døgnet – og kun i én retning. Og dette er i knøttlille Vestfold. Jeg tør ikke å tenke på hvordan det er å bo “på landet” i Hordaland osv. Helt håpløst, antar jeg.

  Det siste konkrete forslaget jeg har, er jo det åpenbare:

  ALLE betaler en prosentvis andel (fortrinnsvis en prosent eller to mindre enn i dag, pga sparte utgifter) av brutto årsinntekt; lønn, kapital, ALT. Og man fjerner alle tullete fradrag og skattehull. Man kan få selvsagt få barnetrygd, bostøtte osv. akkurat som før.

  Og vips, så har man spart millioner (milliarder?) på mindre arbeidsoppgaver i skatteetaten, og samtidig spart mange tusen skattebetalere for unødig hodebry.

  “Kan jeg spare penger på å føre firmainntekter på kona? Får jeg fradrag for veterinærutgiftene til avlshingsten? Kan jeg få fradrag for utgiftene jeg hadde til å pusse opp taket på låven?”. Overkomplisert tullball! At staten har valgt å detaljstyre inntektene og utgiftene til hver enkelt skattebetaler er jo helt latterlig i utgangspunktet!

  …Ulempen med dette forslaget er jo at man får en høyere andel arbeidsledige i Norge, ettersom et stort antall statsansatte papirflyttere tross alt representerer mye skjult arbeidsledighet. Likevel kunne man jo satt ned skatteprosenten på landsbasis – det er tross alt rimeligere å betale dagpenger enn full månedslønn rett fra statskassa til det samme antallet papirflyttere, er det ikke? Ca 62,5% av utgiftene, vil jeg tro…? 🙂

 28. Pendling er nødvendig i mange tilfeller. Ta mye av anleggsarbeid f. eks. tunneldrift, veibygging, kraftutbygging osv.
  Dette er arbeid som pågår noen få år og må nødvendig bygges der behovet er, eller der resursen som skal utnyttes er. Skal de som reiser langt og bor på brakker over lang tid ikke få utgiftsføre lange og kostbare reiser for å se til kone og barn? Vær glad for at det finnes mennesker som er villige til å forsake et normalt liv med familien i stedet for å gå på trygd. Hvem tror du bygger landet? Papirflyttere i Oslo? Barnerumpe!

 29. Du mener flest mulig skal slutte å pendle, og bo så nært arbeidsplassen som mulig for å spare miljøet. Og for at man skal spare penger på infrastruktur som veier, jernbane osv. Tror ikke du skjønner hva du selv sier. Er det meningen at alle de som jobber i butikkene i sentrum av Oslo skal bo i sentrum av Oslo? Hvor hen da? I alle de store flotte familieleilighetene langs Karl Johan? Og der skal de være 24/7 hele året? Aldri kjøre med bil, buss eller jernbane ut av byen? Og det er bare de butikkansatte. Hva med alle de andre som jobber inne i byen?

  Vi må uansett ha veier, for hvordan skal du få koteletter å spise uten at de først er fraktet som levende dyr langs veien til slakteriet, for så å bli fraktet langs veiene til butikkene? Påstanden om at alle som jobber i byen også må bo i byen for at det skal være vinn-vinn-vinn er fullstendig skrudd!

 30. Så fint det må være å leve i den perfekte lille boblen din!
  Hvor får forresten Norge inntektene sine i fra, tror du?
  Kanskje vi skulle flytte melkebøndene til Slottsparken og vannkraftverkene skulle vi kanskje ha flyttet til Holmenkollen???
  Eller vi kan sørge for at det kun er single som skal jobbe i Bygdene slik at du kan nyte alle dine velferdsgoder

 31. Det er et veldig bra argument for å beholde pendlerfradraget. Men kunne man funnet en metode for å gjøre slik pendling mindre kostbar for de få det gjelder, uten å samtidig begunstiggjøre ALLE med lang vei til fast arbeidsplass fremfor dem med kort vei til jobben?

  Jeg ser ikke hvorfor jeg skal få redusert skatten for å jobbe langt hjemmefra av egen fri vilje, mens naboen ikke skal få noen “belønning” for å jobbe hjemmefra.

  Naboen koster miljøet og staten mindre penger enn jeg gjør, likevel skal jeg betale mindre skatt?

 32. “For å komme med noe konkret: Hva med å fjerne hele “pendlerfradraget”, og heller øremerke denne summen i tilskudd til bedrifter som ønsker å generere arbeidsplasser i utkantstrøk?”

  Nettopp. Det er mange gode måter å bruke to millarder på, som er bedre enn å subsidiere folk som sitter i kø inn til storbyene hver morgen.

 33. Jeg kan ikke se at implikasjonene av dette forslaget vil føre til noe av det du remser opp. Man kan fortsatt gjøre akkurat som man vil, men dersom man pendler blir det altså uten statsstøtte.

 34. For å vri litt på flisa:

  Hvorfor skal “samfunnet” støtte deg økonomisk fordi du tar valg i livet som medfører at du har en stilling som medfører mye reising?

  Betaler du alle jobbreiser av egen lomme, eller er jobben så dårlig betalt i utgangspunktet at du like godt kunne jobbet på nærbutikken, gitt at du ikke fikk skattefradrag for pendlinga?

  Hvorfor tenker alle “meg, meg, meg”?

  Hva får deg til å mene at DU fortjener å betale mindre til fellesskapet enn kassadama på nærbutikken din?

  Det er jo i realiteten akkurat det du sier; siden du “må” reise så mye, må du få fradrag på skatten?

 35. Nei, men ofte har den en jobb i tillegg for de tjener ikke nok til å brødfø familien sin.
  Og du skal være helt sikker på at ikke begge jobber på gården

 36. Vi må selvsagt ha god infrastruktur. Men om det er mindre pendling, vil behovet være mindre. Det vil si det blir bedre for alle som fortsatt bruker vei, bil, buss og jernbane. Mindre kø, mindre forsinkelser, bedre plass.

  Poenget med forslaget er jo nettopp at færre skal jobbe inne i byen. Det er jo det utvalget prøver å komme med forslag for å få til – “vekst i hele landet”. Det morsomme, og det som gjorde at jeg skrev denne posten, er at Senterpartiet vil gjøre det motsatte. Altså gi mer penger til arbeidsplasser i storbyene.

 37. Så, en jobb i “byen” betyr fire (lange) dagers arbeidsuke og mye bedre lønn. Og i tillegg er pendling “bra for bensinstasjoner, bomringer osv”.

  Jeg ser ikke ETT argument i innlegget ditt som taler FOR pendlerfradrag.

  1: Bommer er til for å minske utslipp fordi de skal få trafikkmengden NED. Økte inntekter fra en bomring betyr at den IKKE har hatt den virkningen den skulle ha i utgangspunktet. Om inntektene fra bomringen øker, betyr det stort sett mer forurensning, gitt at taksten er den samme.

  2: Økt omsetning for bensinstasjoner = mer avgiftskroner til staten. Noe som kan være positivt. Men dette er også mot sin hensikt, ettersom avgiftskronene er ment til å stimulere til MINDRE kjøring, bensinforbruk og utslipp…

  3: Hvorfor skal man få skattelette om man velger å pendle for å jobbe mindre for mer penger?

 38. Dette blir litt utopisk.

  Ja, gi meg gjerne en villa i nærheten av arbeidsplassen min, men vil det skje? Og de fleste skifter jo arbeidsplass innimellom. Hva med barn, skole og venner i lokalmiljøet? Total reiselengde når foreldre og barn jobber forskjellige steder og går på forskjellige skoler?

  Det blir et nok et negativt virkemiddel på toppen av alle andre avgifter.

  Men OK, la oss si det var mulig (i et utopisk samfunn med boligbytte osv) – ja, selvfølgelig ville det blitt bedre for miljøet om alle kunne gått/syklet til jobben. Det er selvsagt. Like selvsagt som at etanol som nå blandes i bensinen vil ødelegge mange vanlige bilmotorer som ikke er beregnet for det (noe som av politikerne blir betegnet som miljøvennlig???) og like selvsagt som at produksjon av enorme mengder batterier og lading av ineffektive El-biler totalt sett også har en høy miljøkostnad. Vi lurer oss selv om vi tror noe annet.

 39. Om lønningene i jordbruket er for lave, er det lite treffsikkert å ta det igjen ved å gi pendlerfradrag. Utvalget påstår at det meste av pendlerpengene blir brukt på de som pendler i Osloområdet. I mine øyne er det altså bedre å bruke pengene på andre tiltak enn å subsidiere arbeidsplasser i Oslo. Spesielt om man ønsker å legge til rette for næringsvirksomhet i distriktene.

 40. Poenget er ikke at alle skal gå eller sykle til jobb. Men at de som gjør det skal slippe å subsidiere de som pendler. Det virker rart, som Senterpartiet sier, å stimulere pendling fordi det er belastende. Man burde stimulere til å begrense pendling, fordi det er belastende.

 41. 1: Vi vet begge at det ikke funker.
  2: Det funker heller ikke.
  3: Hvorfor skal friske folk som lyver til doktoren sin få trygd? DET er et større problem enn et pendlerfredag.. Dessuten, de jobber minst 37,5 timer de også, men da heller over 4 dager.. Noe som da må være akseptabelt..

 42. Du har jo selvsagt rett, Morten, selv om jeg nok er uenig i at løsningen er å flytte folk til byene fordi arbeidsplassene er der.

  Sentralisering er jeg positiv til, men ikke i den grad vi har i dag (alle vil flytte til de største byene som Bergen, Trondheim, Oslo osv..). Jeg hadde gjerne sett for meg at de middels store byene i hvert fylke ble prioritert ved nybygg, så man fikk utjevnet størrelsen litt ift de største byene, og samtidig får kuttet litt ned på antallet knøttsmå tettsteder uten overlevelsesevne.

  Lurer på hvor mange forfalne bygder med nedlagte nærbutikker som ligger rundt omkring i fjell og daler her til lands. Man kjører i alle fall forbi 20 tilsynelatende “døde” plasser mellom Oslo og Bergen…

  For min del, som bor i Vestfold, kunne de godt knyttet f.eks. Tønsberg og Sandefjord sammen til en “storby”, med boliger og næringsparker, langs en ORDENTLIG motorvei + dobbel jernbane. Kunne skapt masse arbeidsplasser i Vestfold og mindre pendling til Oslo. Det samme kan gjøres i Østfold (Sarpsborg og Fredrikstad, f.eks.), og sikkert også andre steder i landet.

  I utkantområdene kan man ha gårdsdrift osv. Bare tull å ha både 1, 2 og 3 mil med dyrket mark mellom motorveien og større tettsteder, når man kunne hatt industri og boliger langs hele motorveien isteden.

  Første steg for å få til noe sånt, må vel være å slå sammen alle kommunene i hvert fylke, så ikke det er et titalls forskjellige kommunestyrer med forskjellige agendaer.

 43. Problemet er at de ville boligprisene bare vil bli villere om flere sentraliseres, så det vil faktisk være billigere å subsidiere pendling..

 44. Hvis du bruker over kr. 30.000,- i året kun i drivstoff for å pendle til og fra jobb, pluss forsikringskostnadene (som må være store med en sånn kjørelengde) har du vel godt nok betalt til å forsvare kjøreturen – både kostnads- og tidsmessig, regner jeg med?

  Drivstoff til egen bil betaler man jo naturlig nok med nettolønn, så rent praktisk tjener du vel noe sånt som 50.000,- mindre, omregnet til bruttolønn pr. år, før skattefradraget er medregnet…?

  Har du for øvrig vurdert å finne en arbeidsplass i nærområdet som i verste fall betaler tilsvarende mindre pr. år, men som gir deg mer fritid?

 45. Bra skrevet og en bra tanke, det som kansje kunne ha vert en løsning er å kompensere de som IKKE velger å starte sin virksomhet i byen, ser jo at mange av virksomhetene ikke nødvendigvis behøver å ligge i byen men søm gjør det netopp på grunn av kundemasse og muligens også reklameffekten av å ligge slik til at “alle” ser de til daglig, ser jo også at jobbene i byen er MYE bedre betalt en de er ute på bygdene, hvis man hadde fått snudd denne effekten litt og man da i tilegg kunne belønne de som driver i utkantstrøk tror jeg trenden sakte men sikkert ville snudd. Jeg kunne gjerne tenkt meg å jobbe her jeg bor hvis betalingen er bra nok og det er jobber her. Det beste er å slippe og pendle 20 mil hver dag

 46. Hva er provoserende med innlegget til Morten?

  Og hvorfor må han være rik og kjede seg mye for å skrive det?

  Er du fattig og kjeder deg lite, siden du skriver ditt?

 47. ”Bare at behovet for infrastruktur for å serve pendlerne blir mindre.”

  Din idiot! Har du tenkt på at det ikke er bare pendlere som bruker tog og buss????
  Hva med turister, vanlige folk som kommer på besøk. Trenger de ikke noe infrastruktur?
  Du bor sikkert i Oslo Sentrum og har jobben 1m meter fra der du bor…:-) Skam deg!!!!!!!!!!
  Har du tenkt på at 80% av jobbene er rundt de største byene her i landet? Det fins mange høytutdannede folk som vil ha bra betalt arbeidsplass og hvis de f.eks. bor rundt Trysil, Løten, Hamar, Moss, Magnor eller et avsidesliggende sted, hva skal de gjøre? Kanskje du tror at de store bedriftene vil bygge sine forretninger på Løten?!

  Skam deg!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 48. At f.eks. melkebøndene ikke tjener nok, har ikke noe med pendlingsspørsmålet å gjøre. Det er en annen diskusjon.

  Melkebønder får vel noe sånt som kr. 4-4,50 pr liter melk, og denne blir solgt i butikken for 15 kroner. Bønder blir også stadig pålagt nye tiltak for å ivareta dyrenes trivsel og velvære – godt er det, men det kreves bare at de skal etterleve det innen visse tidsfrister, og inntektene blir ikke positivt påvirket som følge av de nye utgiftene – fordi det er f.eks. ikke de som kjøper melka som pålegger bøndene å skaffe liggeunderlag til alle kyrne.

  Når det er sagt, så kjenner jeg flere bønder, og alle sier at det er bullshit at de tjener så lite som det påstås rundt omkring. Timelønna er ikke den beste, men årslønna er god. Noe som gjelder veldig mange som “driver for seg selv”.

  Å drive for seg selv innebærer jo at de får fradrag for alle slags utgifter som kan relateres til driften, og de fleste ville nok blitt litt overrasket hvor lite utgifter de fleste bønder har til normale levekostnader ift folk flest. Internett, strøm, bolig, vedlikehold av kjøretøy, etc. etc. Ting de fleste må betale av nettoinntekt er, eller jukses til å bli, fradragsberettiget for bønder. 🙂

 49. Det man kan begynne med er jo å vurdere hvor viktig inntekt er, i forhold til familieliv og nærhet til venner og kjente osv. For mange er nok høy inntekt veldig viktig – ser hvertfall sånn ut!

  Og så, om man regner reisetid med i arbeidstiden, er kanskje ikke timelønna ved å pendle så god likevel?

  Jeg måtte hvertfall gått opp MER enn 50% i lønn, om arbeidsdagen min inkl. reisetid skulle øke fra 9 til 13 timer hver dag. Og da mener jeg at jeg må dra hjemmefra 05:30 istedenfor 07:30, og at jeg kommer hjem kl 18:30 istedenfor 16:30.

  Livet dreier seg om mer enn jobb – som sjefen min engang sa til meg: Du jobber vel heller for å leve, enn å leve for å jobbe?

  Jeg ser for meg at det er lite givende å leve et liv som innebærer “sove-reise-jobbe-reise-sove” 4-5 dager i uka hele året. Selv om man kan dra på en aldri så eksklusiv ferie de fem ukene man har fri hvert år…

 50. Ja, jeg har tenkt på at også andre enn pendlerne bruker tog og buss. Og så tenkte jeg at de kunne jammen fått et bedre tilbud om det var færre å sloss om plassen med. Rundt Oslo er jo kapasiteten forlengst sprengt både på veiene og for tog.

  Store bedrifter vil kanskje alltid ligge sentralt, men små og mellomstore kunne kanskje etablert seg litt usentralt. De kunne kanskje vært enda mer konkurransedyktig på lønn om ikke de sentrale kunne tilby pendlerfradrag i tillegg til lønna.

 51. Så fordi bomringer og drivstoffavgifter ikke fungerer til å redusere utslippene, så er det positivt at omsetningen til begge deler øker?

  Hvor er logikken i det? Jobber du i staten? 🙂

  Hvis man virkelig vil ha mindre utslipp, vil det koste staten penger i form av storsatsing på kollektiv trafikk og fornybar energi. Det vil ikke staten ha noe av, for ingen politikere vil stå ansvarlige for budsjett/regnskap med så store negative tall. Derfor får vi avgifter som er oppunder “smerte-/toleransegrensen” til folk flest: For lite avgifter ville indikert at staten ikke gjør nok for samfunnet/miljøet/whatever – og for høye avgifter ville gitt for lite inntekter, fordi det faktisk ville fungert etter hensikten når folk ikke lenger har råd til å kjøre bil til jobb. Samtidig blir jo staten da forpliktet til å bedre kollektivtrafikken, og regnestykket går ikke opp med mindre inntekter og økte utgifter.

  At friske folk lyver til legen for å få trygd ER et problem. Et problem som må løses ved å ha strengere/mer omfattende medisinske kontroller FØR trygd innvilges. Samtidig er det mange som trenger/har rett til trygd, som ikke får det, f.eks. fordi de ikke fungerer i hverdagen pga smerter som ikke har noen åpenbar (synlig) årsak. Det er også et problem for de det gjelder. Strengt tatt er det en langt større blemme for “velferdsstaten” når en person går økonomisk på ræva uten at den kan rå for det selv, enn at en og annen sleiping utnytter systemet, men dette er jo også en annen diskusjon!

  Hvor mange norske skattekroner brukes til UBERETTIGEDE trygdeutbetalinger pr. år? Det vet ingen nøyaktig.

  Beløpet som “går tapt” pga pendlerfradrag er 100% nøyaktig. Og grunnen til “tapet” er i høyeste grad et emne for diskusjon, mens hvorvidt et enkeltmenneske har behov for trygdeytelser er en medisinsk vurderingssak, og ikke noe vi kan sitte og synse noe om.

 52. Det med transport er jo en avveining fordi spredt bosetning også legger mer til rette for selvberging, som jo også bidrar til mindre transport.

  Men selv tror jeg faktisk at et samfunn der folk flest bor i og rundt de største byene og reiser kollektivt til og fra jobb hver dag faktisk vil innebære mindre transport og CO2-utslipp selv om det vil innebære økt transport at vi da isåfall må importere mye mere mat fra f.eks. Danmark enn vi gjør idag.

 53. Hvorfor skal alle som må bruke penger på å komme seg til jobb bli belønnet med lavere skatt? Bør ikke de som sykler få lavere skatt?

  Er det ikke mer rettferdig at alle i hele landet får betale f.eks. 1% mindre skatt, samtidig som pendlerfradraget fjernes?

  Bør ikke kostnadene knyttet til transport til arbeidet være den enkeltes ansvar og problem?

  Hvor mange av stortingsrepresentantene benytter seg flittig av pendlerfradraget, mon tro? Det kan gi en indikasjon på hvorvidt man kan forvente at det blir fjernet eller ei…! 😉

 54. Jeg vil vel si det beste for miljøet snarere er at flest mulig jobber i byen, og forøvrig bor så nær byen at alle kan reise kollektivt og privatbilbasert pendling blir overflødig.

 55. Har DU tenkt på at dersom bl.a. pendlerfradraget ble “omdisponert” til støtte til bedrifter som etablerer seg utenfor “kjerneområdene”, så hadde kanskje situasjonen vært annerledes enn den vi har, iflg. deg, hvor 80% av jobbene befinner seg i de største byene?

 56. Greit å bo og jobbe i byen, men det er vel ikke alle som kan gjøre det. Mange dyre og dårlige boliger i byen og. Skal du bo sentralt er det ikke mengder av gode boliger å velge mellom. Mange liker ikke å bo i byen, vil heller bo på landet, selv om det medfører lang reiseavstand.

 57. Hva om det ble flere arbeidsplasser i området hvor du bor, som følge av at pendling ble mindre attraktivt?

  Eller om det ble bygget tettere der arbeidsplassen din er, så boligprisene ble lavere?

 58. Så man skal få mer fradrag, men samtidig betale en ny avgift for tiden man er på jobb, dersom arbeidsplassen er innenfor “kjernesonen”? 🙂

  Det som er bra for distriktspolitikken er vel å innse at svært få har lyst til å bo i helt avsidesliggende bygder og pendle i timevis, men at det går an å gi stønad til bedrifter som satser på de mindre byene istedenfor å samle all aktivitet i de største. Med kortere reisevei, reduserer man behovet for støtte, man kan akseptere lavere lønn pga mindre utgifter, og arbeidsdagens totale lengde går ned. I tillegg vil utgiftene til bedriftene gå ned i form av lavere husleie i småbyer ift de største byene.

  Altså en slags semi-sentralisering.

 59. Alle problemer som skal “løses” ved å marginalt øke en avgift, er vel strengt tatt ikke et problem man prioriterer å faktisk LØSE, men heller vil poengtere at man setter på “dagsordenen” for å vise at man bryr seg. Samtidig øker man inntektene i statskassa.

  Beleilig, men ikke videre realistisk om man skal ta et problem – fiktivt eller ikke – ved roten. 🙂

 60. Det er ikke alle som pendler som sitter ved en skrivepult, og det er ikke alt “verdiskapende” som kan gjøres fra hjemmekontor(sofa?). Jobber innen Idrett, reiser i hele landet for at det skal kunne tilrettelegges for likeverdige tilbud i distriktene som i mer sentrale strøk. Om pendlerfradrag fjernes, vil disse tilbudene bli dyrere for distriktene enn de allerede er, noe som vil eliminere mange tilbud. For en småkommune er slike investeringer normalt per 15.år, da vil det bli veldig dyrt å sitte på egen kompetanse som må permitteres i 14års perioder. Eller de må tilby et mye dårligere tilbud som ikke er tilfredstillende for barn som vokser opp i et av verdens rikeste samfunn.. Alternativt må foreldre pendle/ sende barn inn til sentrale strøk for å ha tilgang til slike fasiliteter. Om det er vurdert som et mer miljømessig altentivt, så synes jeg du må klappe igjen laptopen å se ut vindu. Det er svært lite verdiskapende som kommer ut av et tastatur, verden er der ute. Kanskje synes du distrikt barna er mindre verd, å trenger et billigere alternativ? Tror du sitter ved dataen å røyker jazztobakk..

 61. VGs lesere er lett identifiserbare pga “idiot!!!!!!” plassert et tilfeldig sted i innleggene. 🙂

  Trolling er for øvrig et artig uttrykk!

 62. Jeg tolket deg dithen at det var det motsatte du var tilhenger av. En del andre gjorde visst det samme. 🙂

  Anywho… jeg blir engasjert.

 63. Det høres rart ut at du skal miste pendlerfradraget og at det da skal føre til en så stor innvirkning på totalkostnaden på jobben du utfører, at kommunene ikke skal ha råd til å leie inn deg og dine tjenester hvert 15. år.

  Tror det er flere som trenger en reality check her?

 64. Ja, men det trenger ikke å bety “byen” som i storbyen. Man bør kunne få gode besparelser på både tid, miljø og økonomi bare ved å samle aktiviteter i litt mindre byer. Istedenfor å ha 40 grisgrendte bygder og en storby, kan man ha f.eks. 5 mellomstore byer.

 65. Det beste hadde vært om bedrifter desentraliseres ut til distriktene ja, men der igjen så får bedriftene samme problem med pendling bedrifter seg imellom.
  En annen ting å tenke er at selv om bedrifter desentraliseres så vil sentralisering av boliger rundt de også medføre noe pendling for enkelte, da ikke alle ønsker å jobbe på samme arbeidssted som resten av familien.

  Å bygge tettere får meg automatisk til å tenke på storbranner i Bergen de siste årene, og selvfølgelig den aller største i 1702 som la 7/8 av byen i aske. Ikke akkurat noe drømmescenarie en ønsker å tilrettelegge fordi en ønsker miljøeffektene av færre pendlere..

  En annen effekt av å bygge tettere er at boligarealet gjerne blir mye mindre og ofte koster mer enn en desentralisert bolig av samme størrelse.
  Jeg må i alle fall opp 50-75% i boutgifter om jeg skulle ha flyttet nærmere arbeidsplassen min, og det er ikke medreknet eventuell reduksjon i boligareal. Ikke akkurat økonomisk når pendlerutgiften er på ca 10% av boutgiften..

 66. Du får jo ikke bedriftene til å flytte ut til folket ved på fjerne pendlerfradraget.
  Er du politiker siden du kommer med et slikt idiotisk forslag?
  Er du kanskje misunnelig fordi pendlerne får litt mer igjen på skatten enn deg selv?

  Jeg jobber ca. 2 mil utenfor Oslo, tro du boligprisene er noe lavere der enn i Oslo?
  Da må du tro om igjen…
  Pga. det så må jeg bo 4 mil unna (i en liten leilighet) og pendle til jobben.
  Hvis du greier å få boligprisene til å synke så skal jeg flytte nærmere og gå til jobben jeg.

  Jeg kjører ikke bil i 90 min. for å komme meg til og fra jobben hver dag fordi jeg liker det.
  Og det tror jeg ikke de fleste andre pendlere gjør heller.
  Så å legge problemene over på oss blir veldig urettferdig.
  Hvis jeg skulle tatt kollektivt til jobben så måtte jeg byttet 4 ganger og brukt en god del mer tid så det er ikke et alternativ.

  Nei, kom deg litt ut i den virkelige verden så kanskje du forstår at forslaget ditt ikke kommer til å fungere.

 67. Ang. oppdateringen din. Godt du forstår at jeg må spisse henvisningen på VG-forsiden. Du tar opp en viktig debatt om sentrale sider ved norsk politikk så jeg er glad for at mange klikker seg inn og deltar eller gjør seg opp tanker om dette. Ikke bare handler det om miljø som du er inne på, men også om levende lokalsamfunn i byene våre. Det er ikke bare i grisgrendte strøk vi skal jobbe for levdyktige nabolag, men også i tettbygde strøk må det en innsats til for å få trivlige (nabo)forhold.

 68. Denne er til BF3, men får ikke svart på innlegget:

  Greit nok at du ikke liker å pendle, men du har valgt jobb og bolig selv?

  Hvorfor skal staten spesifikt sponse din bilkjøring til jobben?

 69. I et av vårt scala anlegg kan de kostnadene ligge på 200.000-1.500.000 avhengig av avstander.. det er utgifter som vil da tilføres kommuner, ofte jo mindre kommuner jo høyere kostnader, ergo mindre romslighet i kommune økonomien. Også vi skal ha mat og jobber ikke på dugnad, pendlerkostnadene skal vi ha dekt. Samme hvem som betaler. Er det da ikke rettferdig om vi tar det av felleskassen. vi er ca 150 personer som nytter oss av de berømte 2milliardene dine. synes vi bruker de resursene rettferdig og verdiskapene. De andre som pendler har sikkert gode grunner de også. Ikke minst vi skaper stor glede for store å små aktive sjeler rundt i landet. Om du vil bruke de 2milliardene på å kjøpe regnskog og nye batteribusser i storbyene, er det ditt ønske.. men du har heldigvis ikke bedre påvirkning enn en blogg. Håper de folkevalgte ikke baserer seg på synsing.

 70. I kommuner som har problemer med å budsjettere for nok barnehageplasser, tror jeg de teller på knappene på stemme bort idrettstilbud ja, Jan Buno.. Tror det finnes mange nedlagte idrettsanlegg som gode eksempler på det om du er interresert i å sjekke litt.. Har bedre å gjøre en å sitte å chatte med dere, dere får kose dere litt med facebook og twitter.

 71. En interessant bloggpost med motsatt tenkning av det jeg er “opplært” til. Ut fra mange av kommentarene er det mange som er “opplært” og ikke tar poenget ditt.

  Pendlerfradrag er subsidiering av sentraliserte arbeidsplasser, det gjelder altså ikke å skaffe bolig nær arbeidsplassen, men akkurat motsatt – arbeidsplasser der folk bor.

  Distriktsnorge tømmes for kompetanse, om denne kompetansen velger lokale arbeidsplasser fordi det ikke lenger lønner seg å reise to timer til jobb ville det styrke lokalt næringsliv og skape ny vekst. Samtidig ville det blitt mer interessant for kompetansebedrifter å etablere seg utenfor de mest sentrale bykjerner, en vinn-vinn situasjon.

  Joda, dette var absolutt interessante problemstillinger og vrier på akseptert politikk som beviselig ikke fungerer.

 72. Jobber selv på bensinstasjon, og vil bare påpeke at det er MANGE arbedsplasser som vil gå tapt hvis bensinstasjoner må legges ned pga mindre pendling… Ser logkken i blogginlegget, men tror ikke det vil funke i praksis… sorry. Men er nok alt for mange steder i norge hvor befolkningen er såpass spredt (og hvor de trenger at folk skal bo) til at pendling skal kunne bli mindre, selv om en eventuell bedrift ble flyttet nærmere….. Vil alltid være folk som bor på steder utenfor “bygrensene” som vil måtte pendle til jobb.

 73. Jeg foreslår at der hvor det genereres penger, går det til folket. Ergo, det Oslo genererer av penger på dårlig kollektiv, tåke-OL og slikt, holdes i Oslo.

  Så kan vi i Stavanger leve på oljepengene vi bruker på å fòre resten av landet med. Og dermed kan vi ha pendlerfradrag her borte, mens dere der borti må ta bort de pengene, for det lengste dere har vært utenfor Oslo er nordmarka!

  Dessuten syns jeg det er rimelig lamslått å sitte å forlange at a) Alle skal flytte til byen. Eller b) Alle skal flytte etter jobben.

  Godt at noen tiltak fungerer for noen bedrifter. Men du ville vel gjerne sett at oljearbeiderne våre svømte ut til plattformene?

  En langt enklere løsning må da være å få på plass en infrastruktur bestående av bedring av tog, og andre kollektivtilbud, der prisene ikke tilsvarer 10 % av månedslønnen til en vanlig arbeider! Tog har null utslipp, trikker og t-bane har like lite utslipp, miljøbusser har lite utslipp.
  Da vil du spare miljøet!
  Men det koster jo selvsagt penger å gjøre slike tiltak, og det vil jo ikke staten Norge ha noe av.
  Om man bygger skikkelige veier i dette landet, så vil vi få ned ulykker, og få ned køer (køer som gjør at biler står i ro, og forurenser) Men igjen, 140 milliarder er for mye for staten!

  Og i tillegg syns jeg det er å dra det litt langt å si at man får skattefordeler ved å bo langt unna jobb. Da man ikke tjener penger på å kjøre langt. For da har du glemt de faktiske utgiftene folk har med å kjøre 4 mil til jobben. Det finnes nittimillioner avgifter man betaler før man får sette seg i bilen, og deretter er det ørtenmillioner avgifter som gjør at man kan kjøre på veien. Og deretter må man betale en haug med avgifter om du skal ha drivstoff. Så ordet “fordel” får du “dra lenger på landet” med!

 74. Du er åpenbart på bærtur! SKal hele familier måtte flytte dersom 1 av foreldrene faktisk ikke får en jobb i nærheten av sitt hjemsted og må pendle? Hva med stortingspolitikerene? Om en får pendlerfradrag så hjelper dette faktisk noe på den merkostnaden man får, men den dekker ikke på langt nær alle ekstra utgifter. Pendlerfradraget burde egentlig vært mye høyere enn idag. Slike som deg vil vel heller snylte på andre ved f.eks. arbeidsledighetstrygd enn å pendle?

 75. De skal “belønnes” fordi hovedregelen i skatteloven er at en skal trekke fra “utgifter til inntekts ervervelse”.

 76. De som ikke klarer å skaffe seg annen jobb i tide før pendlerfradrag blir borte, får sin privatøkonomi rasert. Gratulerer!

 77. Har en følelse at du stemmer SV. 🙂
  Men tilbake til saken. Tankene dine om å spare på infrastruktur er nesten farlige. Bedre veier og god tilbud i form av tog (som er ren transport) kunne gi nytt liv til distriktene som ellers har ikke så mange muligheter. Det er nevnt også at pris på en leilighet i sentrum er like høy som en stor enebolig i Lilestrøm. Har du en stor familie, valget er enkelt. Og, om du hørte om eksperimentet med rotter, får du for mange på samme plass, skaper du utrolog mange psykiske problemer, angst og panikk mm. Nei, vennen min, la mennesker leve nærmere naturen og la dem nytte fradrag i den ellers nok beskattet system.

 78. Jeg bor på landet, og trives med det. Jeg er født og oppvokst der, og har mesteparten av familien min der. Skal jeg måtte rive opp familierøttene jeg har fra hjemstedet mitt og flytte til byen for å få en enklere livssituasjon? NEI!
  Jeg har i årevis lett etter en jobb som er i lokalområdet, men det finnes jo ikke en eneste jobb ledig der. Helt utrolig at folk synes det er så lett å flytte. Jeg har sterk tilknytning til hjemstedet mitt. Tar de bort reisefradraget så lønner det seg faktisk å gå sykemeldt i lange tider og/eller få dagpenger fra NAV. Er det enda flere samfunnssnyltere vi ønsker?? Det er flere utgifter og avgifter enn goder her i landet, så jeg stemmer for at vi fortsatt kan få reisefradrag.. da kanskje vi klarer å beholde de som står på nippet til å snylte faktisk går på jobb!

 79. Snakk om å snu tingene på hodet. De som kjører (ikke el-) bil er de som subsidierer. Andre er de som subsidieres. Bilistene betaler for seg og vel så det. Resultatet er at du som bor i by har en infrastruktur rundt deg som tillater a) at byen kan være et økonomisk senter også for distribusjon av fysiske varer og b) at du får varer til deg overhodet.

  De som til noen grad blir subsidiert i ditt scenario er bedrifter som får et større tilfangsområde når de søker arbeidskraft. Denne subsidieringen er indirekte, og det er vel strengt tatt arbeidstakerne som betaler disse subsidiene ved kjøp, vedlikehold og drift av bil. Arbeidstakeren har råd til dette nettopp ved at han får tilgang til billigere boområder. Dette koster ikke staten en krone da bilistene betaler sin egen regning og store deler av andres innenfor transport. Andre her er f.eks. fotgjengere, syklister og kollektivreisende.

  For å oppnå den effekten du sier at du ønsker ville mer målrettede subsidierer kunne inkludere skattelette for bedrifter som lar arbeidstakere jobbe hjemmefra x% av tiden, eller som beviselig kun har arbeidstakere innenfor gangavstand. Dette er bare eksempler.

  Ellers synes jeg du benytter et tåkete begrepsapparat generelt. Personlig er jeg enig i at en desentralisering av arbeidsplasser kan være svært nyttig – og trivelig. Likevel er det en viss fordel for økonomien at arbeidstakere og arbeidsgivere har en gjensidig stor kontaktflate for å finne den beste matchen. Kontaktflaten økes når avstandene “blir mindre” grunnet god infrastruktur. Pendlerfradraget støtter opp under dette, men at du omtaler det som en slags belønning blir litt søkt. I beste fall kan det kalles en anerkjennelse av at vi bør favorisere “nytteturer” over “fritidskjøring” med bilen. Staten får likevel inn masse penger på dette.

  Du bør også være forsiktig med hva du ønsker deg. Hvis du får redusert biltrafikken noen prosent vil disse pengene måtte hentes inn et annet sted, eventuelt ikke brukes. Da tre kroner hentes inn fra bilistene pr. krone som må brukes som følge av biltrafikk blir dette fort store summer…

 80. Hva med de små lokalsamfunnene? Skal de dø ut og Norge får et bygdesamfunn som ikke eksisterer. Hva med bønder som har en annen jobb på siden som f.eks lærer? Skal de flytte gården sin til byen da? Nei, det er fint at mennesker vil holde liv i små samfunn, men tilbudet om kollektivtrafikk hadde kanskje vært bedre…..

 81. De som sykler til jobb blir subsidiert av de som pendler med bil da det ikke er noen veiavgift på sykkelen. De som tar kollektivtransport til jobb blir subsidiert av de som pendler med bil. Hvordan tror du disse Oslopakkene er finansiert? Statsinntektene på pendling med bil er større enn dette fradraget med ekstremt gode marginer. At Senterpartiet ikke kan benytte “framandord” er og har lenge vært kjent. Du griper fatt i tynne strå og zoomer inn på mikroskopnivå. Hvor tror du disse 2mrd til pendlerfradrag kommer fra??? Det er ikke fra syklistene eller vanlig lønnsskatt.

  Dette er ikke engang en høna-og-egget-situasjon som man kan sitte og meditere over, men regelrett abdisering av mentale evner for å trylle frem et slags ikke-eksisterende poeng for å underbygge egen moralsk overlegenhet.

 82. Altså, jeg mener at man ikke trenger å få pendlerfradrag, for folk velger selv hvor de skal bo. Men det er heller ikke alle som kan jobbe hvor som helst. Så heldig er jeg. Men jeg vil nok aldri ha råd til å bo i Oslo eller nær omegn. Så god lønn kommer jeg aldri til å ha. Men bygger man ut bedre veier og infrastruktur, vil det bli enklere å pendle. Det blir enklere å ta bussen, toget el.l. Kanskje bedriftene burde satse på å sette inn egne busser til sine arbeidere, for å så kutte ned litt utslipp… Det er mange måter å se på dette. Men jeg synes det er en god artikkel for å vise en side av saken, men man må også se de andre sidene =)

 83. Det er ikke alle som vil bo i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim, for å nevne noen store byer… Noen vil kanskje bo i et mindre tettsted, men det har seg likevel sånn at storparten av arbeidet finnes i byene, og derfor virker det logisk at for å ha et levende distrikt må en ha et velfungerende kollektivtilbud med høyhastighetstog der det er mulig… For meg virker det som en bedre løsning..

 84. Det er viktig med pendlerfradrag. fordi ikke alle kan bo i oslo. ikke alle vil bo i oslo. og ikke alle fra oslo vil ha alle til oslo.

 85. Her var det mye rart på én gang. Vi som pendler med tog er altså miljøsvin? Det koster meg 2.600 kroner i månedskort å pendle (+ nesten 4 timers reisetid pr. dag), hvorfor skulle ikke en del av det være fradragsberettiget? Og det er ikke subsidiering, for hvorfor skal jeg betale skatt enda en gang på de samme pengene?

  Du husker kanskje ikke utflyttingen av tilsyn som Viktor Normann fikk til? Det var svært vanskelig å få kompetent arbeidskraft ut i distriktene, for det var for få som flyttet med eller pendlet inn til disse stedene. Så det er logisk at det pendles inn til de større byene, og de mindre for den saks skyld. Det vil alltid pendles, på kryss og tvers.

 86. Sentra/byan er der pengan e. Derfor jobbe vi der og hoste ut eksos og svevestøv til innbyggeran som bor der. Mange bedrifta kunne ha flytta ut av sentrale områda, men det er kostnada å tenke på å flytte bedrifta der de e nu. Vet om en IT bedrift en av de største i Norge som i flere år har ønska å flytte på den andre sida, men jævla mange millioner det kosta, pluss serverne…de kan bli ødelagt og gå ned og erstatningsansvar osv.. Inntjeninga vil dog bli mindre og en del ansatte må slutte da, og nye kommer inn i bedriften.Ikke er det så enkelt å finne slike store lokala untenfor Sentra heller… Hm en stor kostnad til! Vi må pendle, den ser du.
  Nå e ikke pendlerfradrage så stort å tjene på som før.
  Infrastruktur, den skal være sterk. For alle, og for de som ikke har behov! Vi e ett samfunn, alle sammen bidrar med sitt. På positiv og negativ måte sådan..
  Vi menneska kan ikke bare flytte nærmere jobben for det sparer miljøet. En familie tenker først på sine barn at de skal vokse opp med psyken i behold og leke fritt og ha en plen å løpe på. Det e feil av deg å angripe pendlerfradraget slik du gjør nå. Og “nekte” pendlere å bruke infrastrukturen som i dag er svak.. (tenker på kollektivt nå)
  Engasjer deg i viktigere saker du, enn dette.

 87. Bommer er til for å hente penger i statskassa. Om man virkelig ønsker bilene til livs øker man bomavgiften betydelig, da må folk velge alternativer (for de som har det).
  Dagens nivå på bompengeavgivften er hårfint beregnet slik at man ikke demper kjørelysten og dermed drar inn maksimalt med kroner!

 88. Du ser ikke helt ut til å skjønne deg på dette ser jeg. I Olso området er det faktisk det de gjør, men markedet ligger så langt bak etterspørselen at det bare presser prisene opp. Jo mer det bygges, jo heitere marked, jo mer stiger verdien. Det er selvfølgelig snakk om en begrenset periode, men når markedet er mettet i Oslo sentrum så vil prisene for å bo der være så høye at menig mann ikke har råd. Jeg flytter ut av Oslo nå nettop grunnet dette. Selger min treroms selveier til ca. 3,5 mill og får en gedigen 250 kvm. nybygd enebolig i stedet. For en person med familie er ikke valget så vanskelig…

 89. Fordelen med å bo utenfor tettsteder og det å kunne skrive av reisekostnadene, kan jo sees på som en stor fordel, da de som pendler får et bedre miljø og bo i, samt at de har mye billigere bolig. Så disse får nok i pose og sekk. MAnge av disse har såkalte hjemmekontorene også, men tror nok fradraget på reiseutgiftene blir ført opp hver da og vel så det. Kjenner også til de som er helgependlere og kan bo på ‘hytta’ og få betalt for å reise dit hver helg i tilegg. Ja… er dette riktig da?

 90. Du er bare håpløs. Du øver tydeligvis til å bli politiker. Du ser først ut til å argumentere for en reduksjon av pendlere i byene ved å bygge tettere i bysentra. Deretter kommer du jammen med denne uttalelsen:

  “Jeg foreslår ikke at alle skal flytte til Oslo. Poenget med utvalget jeg siterer var jo nettopp det motsatte. Hvordan kan vi begrense flyttingen inn til Oslo. Jo ved å styrke regionale sentra.”

  Det som sagt etter denne uttalelsen:

  “Man kan for eksempel åpne for å bygge litt tettere i byene.”

  Ser ut som om du sikter på å bli politiker i AP.

  Byene er IKKE det samme som regionale sentra. Hvis du skal lykkes med dette må du få favoritt partiet ditt til å redusere beskatningen av små bedrifter dramatisk, noe som igjen vil gjøre det mye lettere for folk flest å skape sin egen arbeidsplass. Men jeg kan garantere på forhånd at dette er ikke noe Jens kommer til å gjøre for da betyr det mindre kroner til det offentlige pengesluket. Noen av de udugelige papirflytterne kunne jo miste jobben ( o skrekk og gru ).

  Mao. kommer ikke til å skje..

 91. Såvidt jeg forstår poenget med hele utvalget er det jo nettopp at de små lokalsamfunnene dør med dagens politikk. Og de har en hel rekke forslag for å prøve og snu den utviklingen. Fjerning av pendlerfradrag, som for det meste altså går til pendlere i Osloområdet, er en av dem.

 92. Ganske ugjennomtenkt innlegg… For det første, hvis alle pendlerne skal bo i byen, hvilke hus skal de bo i ? I både Oslo, Bergen og Trondheim er bykjernen stappfull, og byggherrer får ikke låv til å sette opp høyhus… For det andre, Norge sliter allerede med lave folketall… Små leiligheter i byområder betyr færre barn, og vips, så har vi et rekrutteringsproblem til samfunnet. Jada, dette kan løses med å importere invandrere fra øst europa og afrika, men da får vi et nytt problem: krimminalitet. Så la folk få pendle, og hold andre deler av Norge levende enn bare storbykjernen!

 93. Jeg kan selvsagt ikke kommentere på ditt tilfelle. Men om det ble dyrere å pendle ville det kanskje oppfordre bedrifter til å opprette arbeidsplasser der folk bor, og ikke i sentra dit folk pendler. Så kunne man investere i bedre infrastruktur i tillegg.

 94. Vel jeg fortrekker heller å pendle enn å bo i en bomaskin sammmens med tusenvis av andre. Ingen ting som virker mer deprimerende enn masse mennesker som bor oppå hverandre og sloss for 2kvm med grass. Jeg tror ikke det er bra for folk at vi alle bor på samme sted, jeg tror heller ikke miljøet der alle bor blir så mye bedre. Vi taper ressurser hvis alle skal bo i byer også, landet drives fra flere steder enn byene.

 95. Bor over jobben, kommer stadig for sent på jobb… Ville bare påengtere det faktum siden det finnes ikke en sjel som gjør det samme. Hvis alle gjorde det, så ville bli kvitt alle (problemene!) som nevnes, men desverre lever vi i en verden hvor våre handlinger påvirker samfunnet…

 96. Jeg mener altså at man både kan bygge tettere i byene, slik at de som ønsker å bo tett i tett i byen med gangavstand til det meste kan gjøre det, og at man skal legge til rette for bedrifter som etablerer seg på mindre steder, ved å heller bruke ressurser på for eksempel bedre infrastruktur enn på å subsidiere de som pendler inn til Oslo.

 97. Her har det vært røka nike sports,
  Er ikke alle som vil bo i oslo hullet,og veldig nær oslo.
  Jeg er pendler,og pendler 16 mil hver dag,fordi jeg har en jobb jeg trives på men også fordi jeg bor på et sted jeg trives på.Skal jeg da måtte flytte for å bligjøre miljøaper?,og måtte flytte til en by,eller til hullet oslo og mistrives stort?NEI det gjør jeg ikke.Da pendler jeg heller.

 98. Jeg er ikke sikker på om jeg forstår hva du mener her. La oss nå si at bedriften Epler og Pærer holder til i Oslo. 25 % av de ansatte kommer fra Drammen, 25 % fra Lillestrøm, 25 % fra Ski og 25 % fra Oslo. Skal da 75 % av de ansatta flytte til Oslo, Drammen, Lillestrøm eller Ski? Hvor skal bedriften være. Jeg bare spør siden det ikke er en eneste bedrift med fler enn 2 annsatte som har alle annsatte fra samme nabolag. Etter ditt utsagn så bør bedriften flytte ut av Oslo. Når nå Epler og pærer har funnet det best å flytte til Ski skal de da sparke 75 % av de ansatte eller bare oppfordre dem til å finne en ny jobb. La oss late som om dette er folk med spesiell kompetanse innen Epler og Pærer. Skal bedriften sponse flytting? med 100 annsatte blir dette dyrt.

  Eller mener du at Epler og Pærer som er etablert i en liten kommune på sørlandet / vestlandet (2000 innbyggere) og har fått status “hjørnestens bedrift” skal flytte til et mer befolket område for at de 2000 innbyggerene ikke er nok. Alle de som pendler 1/2 – 1 time til Epler og Pærer fra andre plasser med færre folk skal miste en arbeidsplass for at Epler og Pærer bør etablere seg i en mellomstor by med ca 10000 folk eller fler?

  Nei jeg tror ikke du har tenkt på dette. men håper på et godt svar.

 99. Du får pendlerfradrag når du sykler,eller går.Bare det at fradraget har en minstesats.Sykler du to mil hver vei så får du fradrag.

 100. Drit lurt, Narvesen på Karl Johan får subsidier siden den skal flytte på Hardangervidda, Oslo S skal flytte til Svalbard og slottet som også ansetter folk til Gjerstad. Når jeg tenker etter kunne jo hele Aker brygge hvert flyttet til Halden og alle butikkene i Oslo City til Vegårshei og best av alt Parkerings vaktene kan jo få jobbe på Finmarksvidda:-D Trikkene i Oslo er foresten sårt trengt i Mysen.

 101. Tannleger, leger, frisører, flyvere og flyverter, dommere, kiosk ansatte, farikkarbeidere, hotell ansatte er alle yrkesgrupper som hadde fått en bedre hverdag med hjemmekontor.

 102. Igjen noen som har prøvd å tenke, jobber selv i byggebransjen i norge, skulle gjerne sluttet å pendle. Men det har seg slik at alt som bygges her i landet ikke nødvendigvis er sentralisert rundt de store byene. Og vis ikke regeringen legger til rette for pendling “pendlerfradaget” orker ingen å pendle, da dette er en belastende måtte å jobbe på for de som må pendle og for den nærmeste familien.
  Det som skjer da noe vi ser i større og større grad i denne bransjen er at firma fra Europa/øst Europa kommer å gjør jobben. Hva skjer med pengene fra staten da, jo den forsvinner ut av landet, og staten taper store summer hvert år i form av avgifter,skatt ol. da disse pengene ikke blir reinvistert i sammfunnet vårt ( skaper nye arbeidsplasser) men blir tatt med ut av landet.

  Hvem tjener på dette ingen, og ihvertfall ikke Norge.

 103. Dette svaret blir kanskje litt teknisk. Men la meg prøve. La oss si det er to typer arbeidere på E&P. Den ene typen har spesiell kunnskap som bare kan benyttes hos E&P og spesiell tilknytning til hjemstedet. De vil fortsette som før, bare uten pendlerfradrag. Altså litt fattigere (bedriften vil nok måtte dekke deler av tapet med høyere lønn, så tapet blir delt mellom bedrift og pendler). Den andre typen arbeidere har løs tilknytning til hjemstedet eller har kunnskap som fint kan benyttes i andre selskaper, altså løs tilknytning til E&P. Noen av disse vil, ved tap av fradrag, enten flytte nærmere jobben eller se seg om etter en jobb nærmere der de bor. Dette har minst to effekter. En, det blir mindre pendling. Altså vil de som fortsetter å pendle oppleve mindre kø på veier og jernbane. Og to, det vil bli høyere tilbud av kunnskapsarbeidere som ønsker å arbeide i Drammen, Lillestrøm og Ski. Dermed blir det mer lønnsomt for Rosiner og Bananer å etablere seg utenfor Oslo.

 104. folk må bo mere sentralt!??

  og VIPS så står du frem som landets DUMMESTE!!

  du må jo være POTTE TETT I HUE om LAAAAAAAAAAAAAAAAAAANGE norge skal klemmes isammen på ett lite område..
  det er FLOTT idioter som deg IKKE har noe annet enn en PIKKLAUS blogg å klemme gørra si ut på!!

 105. Jeg skulle mer enn gjerne droppet pendlingen. Til tross for at jeg “bare” har 7 mil hver vei, og det med tog, er jeg pr definisjon pendler.

  Men skaff meg en arbeidsplass nærmere heimen! Jeg leter daglig. Vet du om noen andre måter enn finn.no, stillingsannonser i både lokal- og ikke så lokale aviser, ringerunder, personlig oppmøte, generell søknad pr mail, som kunne fungere bedre må du gjerne si fra.

 106. Og atter en gang, tror du (og forøvrig alle andre som bor i Oslo) at det KUN er oslo som finnes i Norge!
  Kansje på tide å våkne opp og innse at flesteparten av befolkningen bor ikke i oslo. Og det basert på at snaut 1/3 av oslo sin befolkning jobber jo ikke.. (regner da ikke med at det er pendlerfradrag fra ammerud til nærmeste sosialkontor osv)

 107. Det som ligg bak SP sin argumentasjon i Stortingsvalprogrammet, som eg går ut ifra du refererer til, er at ein ved hjelp av pendling kan ta i bruk eit større arbeidsmarked i distrikta. Det er ikkje alltid slik på ein liten plass at arbeidsplassar i alle yrkesgrupper er tilgjenglig i den kommunen du bur, og da må kanskje den eine i familien reise langt, medan den andre har kort veg. Det er jo slik at dei fleste vil ha ein jobb som er relevant for utdanninga si. Og det er derfor bør ein ha eit pendlarfradrag, slik at folk kan bu der det er mest hensiktsmessig for sin familiesituasjon utan at det får for store konsekvensar for familieøkonomien.

 108. Går det virkelig an å bo tettere enn vegg i vegg med naboen i blokka i byen?? Med dagens turbulente arbeidsmarked, så kan det fort bli at man plutselig, etter en del år må pendle til en ny arbeidsplass, selvom man bo i nærheten av jobben man har hatt pga oppsigelser.

  å flytte er ikke bare for alle. Særlig dersom man har et godt sosialt nettverk, og i særdeleshet barna har det.

 109. At det går an å være så korka! Hvor tror du at de som bygger veier, krafttuneller bor da? Skal de ta med seg familien og flytte rundt i hele landet? Ett år på Sognefjellet eller ett år inne på Hardangervidda? Eller ett år på Finnmarksvidda? Eller ett annet sted der slik arbeidskraft trengs. Jeg håper for Guds skyld at du ikke blir politiker, for da tror jeg at jeg vil emigrere og mange med meg. Det er sikkert noe du øver deg på, men det er totalt mislykket. Jeg tror det er brukt høytrykksspyler mellom øra på deg.

 110. og det er flott idioter som deg har slike pikklause blogger du kan få ut frustrasjonen din på.

  Dra et annet sted, er du grei…

 111. Hehe. joda, mye lages vel i foretak, av både varer og tjenester som behøves i byen også..men vind??..jajja, dersom du spiser godt med ertesuppe, så :-))

  Oljen blir jo henta opp ute i Nordsjøen, så der kommer arbeiderne både fra bygd og by..ingen som bor 2 meter fra jobben der heller :-))
  Når du lager et produkt, som ved, ute på landet, så må du ha kunder, og noen av disse bor i bynære områder eller i byen også, ja en god del av de.

  Så dersom du skal skape verdier, så er det at det blir en verdi betinget av at noen ser verdien i det og kjøper varen eller tjenesten.

 112. Noe av det dummeste jeg har lest noen gang. Lei av at alt skal dreie seg om miljøet som vi i liten til ingen grad påvirker i Norge. Vås

 113. Dette ble bare festlig å lese, hehehe.. lurer på når vær og vind får sine oppholdssteder jeg, hehehehe…

  Litt mye svada har det blitt så langt i diskusjonene, og noe personangrep, det synes jeg vi alle bør holde oss for god til, men, alle er ikke like flinke å diskutere saklig 😉

  Lykke til videre 😉 Jeg leser videre å synes det er givende 😉

 114. Dette er bare så dumt at jeg ikke gidd kommentere. Har ikke lest bloggen din tidligere, men hvis dette er standarden foreslår jeg at du legger den ned. Kanskje det og vil spare klimaet til slutt, for det er jo det alt handler om. Si unnskyld så glemmer vi hvor elendig dårlig og lite gjennomtenkt dette var.

 115. Nå er det utrolig nok slik at det man trekker fra ikke er et skattegode, men en viss andel av – og langt fra hele – kostnadene forbundet med å komme seg til og fra jobben. Det er i de fleste tilfeller vinn-vinn fordi sannsynligvis har man en (langt) bedre betalt jobb når man reiser langt, og det betyr mer penger i statskassa selv med reisefradrag.

  Med mindre man vil oppleve 90% kulturinnslag på skolen man sender barna sine til, så må man ganske langt ut av hovedstaden før man har råd til å bosette seg.

  Men for all del, kutt pendlerfradraget mitt men da skal jeg jaggu meg ha differansen i bokostnader dekket også.

 116. Så du mener at alle som pendler burde flytte inn nærmere jobbplassen sin? Hvilken konsekvenser tror du det har for boligmarkedet, boligpriser, handel og business for de som driver forretning utenfor de større tettsteder og ikke minst regjeringens visjon om å bosette flere i distriktene enn i byene? Selv om man bor nærmere jobben så må man fortsatt ha transport for å komme dit og flytter man strengt talt ikke pendlere over til offentlig transport i byene istedenfor offentlig transport i distriktene? Offentlig transport blir uansett brukt av samme mengde mennesker, bare ikke på samme sted. Og for å ikke nevne sosiale og plass konsekvenser
  Jeg skjønner poenget ditt, men du mangler holistiske refleksjoner og kunnskap om hvor arbeidsplasser faktisk er lokalisert og hva konsekvensene vil bli. Men ingen skal skyte noen for å ha ideer 🙂

 117. Syns nå pendlerfradraget er latterlig lite! har nesten 30’000km til å fra jobb i året og kan ikke si at de småkronene hjelper veldig mye. Og kommer ikke til å flytte på meg om det så skulle bli borte. tror ikke jeg hadde merket noe

 118. Hvilket pendler fradrag?
  Hvor søker jeg på dette?
  Har ikke sett noe fradrag på skatten. Heller ikke noen steder og søke dette på.

  Desuten skal alle bo der dem jobber så vil en del kommuner gå konk.
  For i dag skatter du til kommunen du bor i. ikke kommunen du jobber i.

  Mange steder så bor det mange ganger flere folk en kommunen har arbeidsplasser til.
  Hvis disse flytter til kommunen dem jobber i, så vil det heller ikke bli samme behov for de arbeidsplassenne kommunen har. Dermed minskes disse, som igjen gjør att flere flytter ut. osv.

  Resultatet er da att det er endel plasser hvor det ikke vil bo folk, da det ikke er arbeid i kommunen.
  Og da går jo kommunen konkurs.

 119. Hei.
  Har lest litt mer og ber deg om en ting. Slutt å argumentere. Du har ingen kapasitett til en logisk og strukturert dialog. Du sier og morsier. SOm er nevnt allerede, du kan bli en flink politiker. Som de som snakker om lyntog men tier om problemer med vanlig tog. Bygger du tettere i byen – skaper du mer miljøfientlig og menneskefientlig situasjon. Kutter du i infrastruktur – kutter du jobber i distriktene, som trenger veien for å transportere varene. Så, please, ikke argumenter mer. Du holder ikke mål.

 120. En får da ikke skattefordel av å pendle. Kostnader en bruker til pendling (komme seg til og fra jobb) er “utgifter til inntekts ervervels” og SKAL og MÅ være fradragsberettig. En får kun ta de faktiske utgiftene å trekke ned på netto-lønn. Mye av skatten betales på Bruttolønn (toppskatt etc) og dermed er det DYRERE for folk jo mer pendlerutgifter de har. Dessuten er det er ganske høyt innslagspunkt før en kan trekke av pendlerutgifter (9700,-)
  Så Morten, du bommet litt her…..

 121. Hei,hva syns du da om at noen ganger så må Finnmarkingene innom Gardemoen når de skal til Harstad/Tromsø.Hadde en episode at en reiste fra Båtsfjord og skulle til Harstad,landet i Tromsø,det gikk ikke noe fly den dagen mellom Tromsø og Harstad.Måtte da ta seg en tur til Gardemoen hvor det gikk et fly derfra til Harstad.
  Skal vi slutte å pendle sa du.
  mvh
  Frank-Einar Pedersen

 122. Pendlig muliggjør et mer dynamisk arbeidsliv. Det er for eks. gunstig for samfunnet at det er et arbeidsmarked i Osloområdet basert på bosteder og næringsliv i Oslo og omliggende kommuner. Det samme gjelder i distriktene, der et samferdselpolitisk mål er 45 minuttersregioner, det vil si flere jobbmuligheter 45 minutter heimefrå. For bedriftene i distriktene er kompetanse viktig og for arbeidssøkere er det viktig at begge i et par finner seg egnet arbeid, ikke for langt hjemmefra. Pendlerfradrag gjør dette mer mulig. At en 45 minutters region også bør bygges ut med mer kollektivtransport er nok viktig for de forhold du nevner, men el.biler er allerede i praktisk bruk på 45 minuttersavtand og mer i Sunnfjord der det er mange gratis ladestasjoner.

 123. Så, du tror ikke Oslo Video & Betong driter i om du får pendlerfradrag eller ikke? Hvis du ikke vil ha jobben står det folk i kø bak deg og tar den. Det er ikke bare å velge å vrake i jobber. Hvis Oslo Video & Betong flytter sitt firma til Toten, vil de først miste kundene sine, før de senere går konkurs. Skal du tilby en vare eller en tjeneste MÅ du gjøre det der folk kjøper varen eller tjenesten. Ingen reiser fra Oslo til Toten for å leie en film. Det sier seg selv at de fleste firma sentraliserer seg rundt byer.
  Det finnes kanskje noen få bransjer som kunne klart seg uten å ligge sentralt til, men det vil utgjøre så lite at det har ingen hensikt.

 124. Så uenderlig tåpelig forslag!!!! Nesten for dumt og useriøst til å kommentere i det hele tatt. Hvordan ser man for seg at alle skal bo i sentrum, i området hvor arbeidsplasser skapes? Skal vi bygge mer enn 100 etg bygg over hele byen?? Foreslår at du reiser til Moskva og forblir den kommunisten du er!!
  Erik

 125. At pendling bidrar til økt miljøpåvirkning, det er innlysende.
  At all olje i overskuelig framtid vil bli brukt opp er også innlysende.
  At miljøpåvirkningen per person øker jo kaldere strøk av verden de bor i er innlysende.

  Det altoverskyggende problemt er at verden fyller på med nye borgere i en takt som det ikke vil være ressurser til om endel ti-år.
  I lys av dette må fravær av pendling sies å ha samme miljøbesparing som dagens elbiler: Nest inntil ubefintlig.
  Eller kanskje burde vi fortsatt og sende melkekartonger i posten? For virkelig vise at det monner å være miljøbevisst?

 126. Har det slått deg at årsake til at enkelte av oss har valgt pendling ikkje er på grunn av det “gullkanta” pendlerfrådraget men det faktumet at vi må inn til større stader for å finne jobb. Har pendla i over åtte år
  og har erfart at pendlerfrådraget absolutt ikkje er nokon økonomisk gullku men eit lite plaster på såret. Pendling
  gje svært høge utgifter som eg gjerne skulle ha unngått.

  Om du vil ha bedriftane ut i distrikta er det nok andre medisiner som må til enn å fjerne pendlerfrådrag. Einaste
  forskjellen det vil utgjere er at mange pendlere vil måtte flytte inn til byane, eventuelt skaffer dei seg sugerør
  til sosialen. Å pendle utan å få frådraga vil gje for store utgifter til at det går rundt.

  Og kva med bygg og anleggsbransja som reiser land og strand rundt? Korleis vil du løyse det for dei?

  Foreslår at du sett deg litt betre inn i ting før du ytrer deg.

 127. Man skal høre mye før ørene detter av.
  Du burde virkelig ta deg en tur på landet og gjerne bo litt uttafør bygrensa så vil du nok etter vert skjønne hvorfor mange er i mot den sentraliseringen du foreslår med dette innlegget ditt.

  Selv kunne jeg aldr ha tenkt meg å bo i ett bymiljø og jeg har heller ingen ting i mot pendling men du har glemt å nevne at det ikke finnes muligheter for Tog, Trikk eller Buss over hele landet og mange av oss er nødt til å ty til bilen for å komme oss til vår arbeidsplass.

  La meg og her legge til at hele Norges bilpark tilsvarer de samme utslippene som kommer fra ett brunkullverk så jeg kjører bilen min alene til og fra jobb med verdens beste samvittighet.

  Du vil aldri klare å finne ett like godt miljø blandt ungdom i byene som det du finner ute på bygda, her kjenner alle alle mens mange i byområdene knapt kjenner sin egen nabo som bor 2 meter unna og det er mye av dette som er årsaken til at folk heller vil bo litt utaførr enn å stable alle i høyden innenfor visse byområder.

  Dine argumenter for sparing holder ikke som gode nok argumenter og det vil heller ikke være noe nyttig å fjerne pendlerfradraget, de fleste vil pendle uansett for å kunne bo slik de selv ønsker å bo, ett slikt forslag med å tvinge folk til å måtte flytte er helt bortkastet tankegang.

 128. Ja hva vet du Morten Josefsen!! Du vet ikke nok om arbeidslivet generelt tydeligvis. Dersom alle skulle følge dette rådet ble bygdenorge avfolket og det skulle bli store sentraliserte områder med større kriminalitet og fandenskap. Her er et eksempel : Det er ca 25000 – 30000 som har sitt arbeide i oljebransjen offshore. Skulle de flytte til den plassen de reiser ut fra? Nei la pendlerfradraget være. Jeg er sterkt uenig i dine synspunkter og er enig i Senterpartiets politikk som det er referert til i denne samenheng.

 129. “Ting de fleste må betale av nettoinntekt er, eller jukses til å bli, fradragsberettiget for bønder. :-)” – mao sier du at bønder snylter og utnytter dagens økonomiske system? Hva om vi heller begynner å se på alle milliardene bøndene unndrar moms og avgifter med litt “juks”, for ikke å snakke om alle subsidiene de kan hente inn til kjøp av traktorer etc, og lar pendlerfradraget være? De 2 milliardene som du og Morten er så enige om å frata oss pendlere kan dere heller hente inn fra det utrolig bærekraftige landbruket vårt som ikke hadde overlevd uten snylting og subsidier….

  Det spørres hvorfor en som frivillig bor et stykke unna arbeidsplassen og pendler til jobben hver dag skal få tilgodesett et fradrag som ikke er berettiget dere som er heldige og bor nærmere arbeidplassen? Hva med å heller spørre seg: Hvorfor skal enhver “bonde” med en ku og noen høner (i et selvstendig gårdbruk uten bærekraft) ha krav på fradragsbrettigede ting som andre må betale av netto inntekt? Eller krav på subsidier til kjøp av ny traktor, som likegjerne går til nedbetaling på den flotte BMW’en det virker som “alle” bønder har i garasjen sin?

 130. Ja triste saker.
  Hva gjør vi nå – er det bare å dra ut av Norge ?
  Ser ut at ærlige folk ikke får snart mulighet til å leve her.
  Hedde alle mulight til å bo rett ved jobben, var det klart ideelt, men desverre, dette ikke alle har råd til.
  Mange forslag kommer ut av meget uomtenksome egoister som kun tenker på seg selv og veldig veldig kortsiktig.
  Mange forslag kommer ut av – rett og slett -dummmeste mennesker.

 131. Hva med alle oss som vil slippe å subsidiere håpløse norske miniatyr gårdsbruk som egentlig bare er store tapsprosjekter uten evne til å overleve uten tunge subsidier? Kan vi i din drømmeverden få slippe dette også? Jeg mener, siden de som er så heldige å bor nærme arbeidsplassen skal få slippe å subsidiere meg som dessverre av økonomiske hensyn bor et stykke unna og må pendle, så bør vel også jeg kunne få lov til å slippe å subsidiere ting jeg mener jeg må være med å subisidere helt unødvendig?

  Er det f.eks riktig at vi som kjører bil, skal betale avgifter som igjen brukes til generell drift av barnehager, skoler, eldreboliger osv? Vi betaler jo allerde avgifter over skatteseddelen til disse formål? Likefullt melkes bilistene både trippelt og kvadruppelt til generell drift av Norge AS. Du henger deg opp i at folk som ikke pendler subsidierer folk som pendler? Who cares? Vi bilister har jo i alle år subsidiert mennesker som aldri har eid en bil med både barnehageplasser, bedre skoletilbud, bedre eldreomsorg og bedre kollektivtilbud samt infrastruktur….

  Er det riktig at “ikke-pendlere” skal få slippe å subsidere “pendlere”, uten at man samtidig i samme vending også innrømmer at bilister burde få slippe å betale for “ikke bilister”, og det gjerne både to og tre ganger?

  Det er dessverre utbredt praksis i dette landet at ALLE bidrar til fellesskapet enten man benytter tjenester eller ikke, og således ser jeg ikke noen stor sannsynlighet for at ikke-pendlere skal slippe å betale for pendlere….

 132. Han betaler allerede mer pga avgifter ifm. reiseutgiftene, bilen som koster masse avgifter nedskrives og slites fortere. avgiftene for alt dette overgår nok det en som bor to meter fra jobben betaler inn til fellesskapet.
  Med det økende beløpet for hvert år, som skal trekkes fra utgiftene som legges til grunn for fradrag, så betaler nok ikke du mer netto til fellesskapet enn han som må pendle.

 133. Så var det dette med yrke da, og hvilken hylle man har havnet på her i livet. For enkelte bedrifter er det ikke sannsynlig å kunne etablere seg utenfor større byer pga krav til strøm (tenker da på antall KW osv), lokasjoner, infrastruktur (internett, datalinjer, fiber osv). Greit nok, om valget står mellom å jobbe i kassa på Rema 1000 i Oslo, Grünerløkka, eller på den lokale Rema butikken på hjørnet, så ja – da er jeg enig med deg….. men for store teknologibedrifter er lokasjonen valgt fordi de MÅ ligge der, og da må nødvendigvis vi som ikke bor i nærheten finne oss i å pendle til jobben…..eller man kan selvsagt innse at de 200000 i studiegjeld var bortkastet fordi man ikke har råd til å pendle til jobben, og iallefall ikke har råd til å flytte nærmere Oslo eller hvilken storby vi snakker om, og dermed ender opp som overkvalifisert deluxe på lageret til den lokale kjøpmannen.

  Det er enkelte her i diskusjonen som enten har opprinnelse fra en annen planet, eller som lever i en drømmeverden/illusjon på en svendre rosa sky.

 134. Ikke alle folk som har psyke til å bo tett i tett i en høyblokk i en skitten by. Du har nok røyka for mange bønner du.

 135. Helt greit å fjerne pendlerfradrag, men da må arbeidsgiver pålegges å betale det det koster for de ansatte å komme seg til og fra jobb!
  For en vanlig industriarbeider er det ikke mer å hente, siden staten tar ALT fra før!
  Maken til idiotisk innlegg har jeg aldri sett….og hele smørja bærer preg av uvitenhet og åpenlys dumskap!
  Det neste blir vel at du foreslår at alle skal bo i kollektiv på arbeidsplassen og jobbe for maten + noen lusne kroner til tau, så de kan henge seg når de ikke orker mer.
  Du har ikke tilfeldigvis bilder av Stalin og Mao på veggen vel??

 136. Om en ser det enkelt, det vil ALLTID være pendlere. spiller ingen rolle om bedriftene flytter ut av “storbyen”. sannsynligheten for att like mange pendler til småstedene er stor, boligene på de mindre plassene blir dyrere, mer utbygging av det kollektive, mer utslipp osv. Blir bare og snu på flisa, ikke noe annet.

 137. Nå er det engang sånn att det bor flest i storbyene, og derfor har bedriftene startet der hvor folk og enkel transport er tilgjengelig. flytt arbeidsplassene ut så blir det pendling andre veien.

 138. Er IKKE alle som velger å pendle, ikke alle som kan velge å vrake i jobber heller.
  Tror nok Gråskjegg hadde valgt en annen jobb til sin kompetanse om han kunne, ingen som “tjener” på å pendle, er mer en kompensasjon.

 139. Det spiller ingen rolle om man sykler, tar buss eller kjører bil…
  Man får 1,50 kr pr km uansett, men det er 13700 kr i “egenandel” så man er nødt til å bo minimum 19,85km unna arbeidsplassen…

 140. nei nå ble det litt for mye negative tilbakemeldinger til morten josefsen, stakkars mannen prøver bare å tenke på miljøet, bare send pendle utgiftene til han, tror ikke en som snakker så mye fornuftig har noe imot det eller hva?

 141. Politikerne vil ikke ha bedrifter i utkanten, vi blir forøverig subsidiert de fleste av oss på en eller annen måte, være seg medisiner på blå respept, kontantstøtte, halv pris på kollektivtransport, sosialstøtte mm. Mener fortsatt att å flytte arbeidsplasser og å bygge ut det ene å det andre bare er og snu på flisa. De småpengene som de får i pendlerkroner ikke er store greiene.
  Enkelte vil bo på “landet” med ungene sine, er totalt enig i den tanken for de større byene er ikke noe for småunger, se det regnestykket du. unger å voksne som trives yter mer og det medfører mindre fravær og mindre sykepengeutbetalninger. Å bygge ut i Oslo, Bergen osv skaper mer kriminalitet, forsøpling, vold, det har også en prislapp.

  Jeg er ikke pendler:-)

 142. Mange vil bo på landet og enda flere vil bo i byen. Tror det er få som mener folk ikke skal få lov til å fortsette med det. At byer skaper kriminalitet, forsøpling og vold tror jeg ikke noe på. Men om du har noen gode data så får jeg revurdere.

 143. Nå er det jo faktisk ikke sånn at folk tjener penger på pendlerfradraget, da…
  Som sagt tidligere er det 1,50 kr pr km, mens det f.eks. koster ca 3,50 pr km å kjøre bil (inkl avgifter,forsikring, service osv.), så om man har mulighet lønner det seg uansett å jobbe hjemmefra for de som kan det…
  Jeg jobber i en dagligvareforretning i Oslo, men bor 6 mil unna jobben, bilturen koster ca 150 kr dagen bare i drivstoff og bomring, og jeg kan faktisk ikke drive den butikken hjemmefra… Derfor kommer pendlerfradraget godt med…

 144. Hadde ikke hatt noe i mot å bo nærme jobben min jeg, er drit lei pendling. Men heller det enn å gå hjemme uten å gjøre noe, ikke noe jobb å få her jeg bor, så da må man inn til Oslo. Dessverre har jeg ikke råd til husrom i Oslo enda, men det kommer det, med åra.. I mellomtida kan jo politikera bruke sin tid på å bygge og vedlike holde veier, dvs høyne den latterlige standarden vi har pr i dag ,det drar dere inn mye penger til via plenty avgifter. Hva med å bruke penga på det som de er ment til? Det pluss økt satsing på kollektivtransport, takk.

 145. Det var et lite tilfredstillende svar. Du mener altså at folk kan pendle hvis det er nødvendig men ikke hvis de har lyst? Ok la oss si at de ansatte som vil fortsette mister pendlerfradraget. Det er forsåvidt greit at du som jobber i nærheten ikke ønsker å sponse jobb reisene mine. Kan vi ikke dra den litt lenger da. Hvorfor skal jeg betale for at dine barn skal gå på skole når jeg ikke har barn selv? hvorfor skal jeg betale for ditt sykeopphold når jeg ikke er syk selv? Jeg er en av de heldige som betaler 250000 i skatt for at du skal få nyte en velferd. Vi kan selvføgelig gjøre helt som USA men vi burde da få langt lavere skatt. Ikke bare fjerne litt så staten får. Gi og ta heter det. Det ville bety at jeg kunne kjøpt en privat sykeforsikring og sendt barna mine på en langt bedre skole.

 146. Nei, det er klart nordmenn er premieeksempelet på hvordan man lever bærekraftig i forhold forurensning og forbruk i forhold til andre land. Om bare alle hadde gjort som oss, så hadde verden vært reddet…

  PS: http://www.globalis.no/Land/Norge
  VI har jo 2,4 jordkloder, så dette går jo kjempefint…

 147. Skal jeg bo nærmere byen koster det MYE mer. Jeg får ikke mer lønn av den grunn. Jeg sitter med 350 000kr for å fikse kopimaskiner og printere. Lønningene for dette er lave i Oslo. Derfor må jeg bo et billigere sted. Siden jeg kjører firmabil og reiser direkte ut til kunder hjemmefra, så skatter jeg ikke av bilen.
  Jeg kunne tatt jobb i Stavanger da, som har mye bedre lønninger på samme jobb.. men da måtte jeg flyttet dit – og de har for mange folk som jobber i oljesektoren. Når ei vaskedame får 650 000kr i året på en plattform, så skal det godt gjøres for meg å konkurrere for de samme boligene.

  Men det er klart at man burde bo tettere i de største byene. Man burde bygd moderne bomaskiner som de har laget noen av i USA nå. Det er det butikker, lege, tannlege, barnehage, cafe og restuaurant nede i bygget og leiligheter over. Det er SVÆRE bygninger som har veldig mange leiligneter. Man kan gjerne la noen av gatene under gå gjennom bygget. Det er også store parkeringskjellere for parkering og for å levere varer til butikkene etc. Man må også finne seg i at Oslo plaza blir lav i forhold til disse bygningene.
  Det holder trolig med en 10-12 like bygg for å dekke etterspørselen nok til at leilighetene som er gamle rønner vil falle seriøst i pris.

 148. Nå er det vel ikke noen regel som sier at de som går eller sykler til jobben subsidierer de som pendler? Kan godt være at de som pendler, gjennom skatteseddel, eiendomsskatt, toppskatt etc betaler inn mer til fellesskapet. Husk at man ikke får 100% tilbake for reiseutgiftene – det koster fortsatt mer enn det smaker å reise langt til jobben.
  Det blir litt a la “jeg har vært frisk hele livet – hvorfor skal jeg subsidiere de som havner på sykehus” – hvis vi skal sette den typen tankegang på spissen.

 149. Jaha…

  Hvorfor skal “samfunnet” støtte folk økonomisk gjennom helsehjelp hvis de for eksempel er idrettsutøvere, hvor de kan skade seg. De har jo valgt det selv…. Hvorfor skal egentlig “samfunnet” betale for helsehjelp til folk som ikke sitter helt stille innestengt i to-rommern sin på Grønland og prøver å unngå å skade seg, fordi de velger å gå ut i samfunnet og jobbe, drive aktivitet eller ha sosial kontakt?

  Jeg vil gjerne leve i USA, hvor helsesystemet fungerer utmerket…

 150. Oslo er snart fylt opp, bygg ut i byene rundt! Det er ikke noe poeng at man skal legge opp til en politikk som ødelegger byen enda mer enn hva som er tilfelle i dag. Det er ille nok i byen allerede. Hadde vært fordel men litt mere helhetlig tankegang hva gjelder utvikling av regioner. Bysamfunn må være bærekraftige. Oslo har vokst nok de siste 20 årene, det går på bekostning av livskvaliteten for de som bor i byen. Hadde vært fordel med litt mindre trafikk og mas. Kan ikke flere folk flytte ut til Drammen, Fredrikstad, Hamar ol. Dessuten for få dedikerte Oslofolk i denne byen, de fleste bryr seg ikke en puck om hva som foregår, trenger ikke flere fjerne folk!

 151. Dette er ikke tåkeprat!
  Hvorfor har vi i dag et system hvor vi på den ene siden skal straffe ved å ha høye avgifter (på drivstoff og bompenger), samtidig som vi belønner samme oppførselen ved å gi fradrag på skatten? Dette er også et fradrag som er lett å jukse med og som er utrolig vanskelig å kontrollere.

  Paradoks!

 152. hahahaha! seriøst? såklart pendler folk dit jobbene er. Det som er farlig for norske distrikter er utflagging av industri og arbeidsplasser til andre land eller andre steder i landet. for ikke så snakke om prisene som er i byen. én person med en gj.snitt norsk inntekt på 350.000 kr vil slite for å skaffe seg en brukanes leilighet. med mindre ingen har bil eller det startes med sosial boligbygging igjen. og det vet vi alle vil være døden for økonomien våres.

 153. og når du da finner en jobb 2,5 mil unna deg, så er det sannelig en fjott med samme utdannelse og kvalifikasjoner som bor i 2.etg på arbeidsplassen som stikker av med den, fordi du ikke fikk de 30.000,- ekstra i lønn som du trengte for å kunne pendle frem og tilbake til jobben…eller at jobben flytta nærmere deg og at du da kun hadde 1,5 mil til jobben, slik at du akkkurat går glipp av pendlergodtgjørelse men fortsatt var heftet med utgifter for reisen…

 154. dette er den dummeste argumentasjonen jeg har hørt… det er ganske mange i dette landet som pendler, som slettes ikke sitter på ræva i et jævla kontor, men som kanskje må jobbe litt rundt omkring i dette langstrakte landet. jeg har selv en slik jobb… jeg har hverken ett kontor eller ett fast oppmøtested. men må faktisk reise dit jobben er akkurat for øyeblikket. hadde vært jævlig kjedlig og måtte flytte 60-70 ganger i året…

 155. Utrolig men sant, at noen klarer i det hele tatt å blogge om sant og i tillegg ikke er peiling er utrolig. Resume: Sure gubbe som er bosatt på frogner (har nemlig betalt 3 mill for en 50m2), tjener fett som fanten og må betale en haug av skatt, tar sin macchiato på deli de luca hver morgen og er alex sushispissende samt la belle sole vanker i helgene med falske tusen lapper som spretter av lomen. En liten setning til deg: skjerp deg, du vet og ikke anner hva du snakker eller prater om.

 156. Vi pendler fordi vi ikke får den jobben vi vil ha på hjemstedet (surprise)! Med et samfunn der mange bor i parforhold og begge jobber så må ofte en eller begge pendle. Dette holder samfunnhjulene i gang. Vi må ha et skikkelig pendlerfradrag fordi at pendlerne skal ikke subsidiere de som er heldige nok til å finne en jobb i nabolaget. Infrastrukturen med vei, bane og kollektivtilbud må bygges kraftig ut. Vi må ha et bra kollektivtilbud i de største byene og bra motorveier mellom byene.
  SS

 157. Å flytte dit jobben er virker i første omgang bra for både arbeidsplass og miljø, den kjøper vi med en gang.
  Men da må du forklare meg hvordan det er bra for ekteskapet og barna, kone-mor jobber der vi bor i en heller ikke flyttbar jobb, driver egen butikk, og barna går på skole der vi bor, å så var det meg da, ja der vi bor er det ingen jobber som passer til min utdanning, som jeg har brukt adskillige år på og etterhvert opparbeidet meg 20 års ansiennitet.
  To inntekter er de fleste avhengig av i dag og jeg akter ikke å begynne som arbeidsledig eller sosial klient bare for å spare miljø, arbeidsgiveren er fornøyd slik det er så HVORFOR flytte.
  Jeg har kanskje tungt for det men kom med en rimelig forklaring på hvordan det kan tjene samfunnet at jeg flytter og vantrivs med det, jeg kommer garantert til å savne kone-mor og ungene og derved gjøre en heller dårlig innsats på jobben, kanskje begynne med stoff for å døyve savnet og derved bli en stor belastning for arbeidsgiveren og samfunnet forøvrig.

 158. Syns det er merkelig å ramme hele distriktsnorge for noe, etter det jeg har forstått, er et osloproblem… Jeg pendler hver dag 45 min hver vei fra hjem til jobb, betaler en masse bompenger og en god del kroner med bensin. Skulle jeg tatt buss hadde jeg brukt 1 time og 20 min hver vei, nei fortsett med pendlerfradraget og la folk leve og jobbe hvor de vil uten at arbeidsplass skal ha noe å si for bosted.

 159. Morten,
  du har jo ramla inn gjennom fullstendig feil dør. Du bor vel selv i gangavstand fra jobben, er kastrert og barnløs, oppfostret med pengestøtte fra dine foreldre. Hvorfor pendler så mange mnnesker?
  Hadde vært mye enklere å flyttet bedriftene utpå bygdene men de skal være midt i byen, og det er det mye av byfolkene som har skylden i.
  Tenk deg dette:
  Du bor i f.eks. Fredrikstad, Skien eller Tønsberg, du bruker 1,5 til 2,5 timer til jobben og like mye tilbake, altså 3-5 timer om dagen X 5 dager i uken. Mnd-billettene med tog koster mellom 2500,- til 3800,-/mnd.
  En dagpendler straffes altså med rundt 60 – 100 timer i mnd pluss kostnadene for å komme seg til og fra jobb fordi det ikke finnes jobber for de i bygde/småbysamfunnet. Du mener fortsatt at disse skal lide for dine idiotiske tanker ved å fjærne pendlerfradraget?!
  IDIOT!!

 160. Jan, du burde ligge lavt i terrenget her!
  Du er heldig som slipper å stå i bilkø, timer med bus eller tog hver dag og kan bruke 2-4 timer hver dag.
  Du kan bruke denne tiden til å trene, være med familie eller slappe av i solen på ettermidagen mens andre fortsatt er på vei hjem ytterligere 1 eller 2 timer
  De aller fleste som dagpendler har hatt mange runder i markedet for nettopp å slippe å bruke så unødig mye tid, penger og forurensning på pendling.
  Skam deg din tulling!!!!!

 161. du trenger jo utenbygds Norge også, hvis alle flytter inn til byen, hvem skal da være igjen på landet og drive gårdene, med spørsmåelt også hvor kommer melka di fra da? hva skal skje med gamle bygninger o.l, hvor skal de all bo, for det er ikke nok plass i byene heller…barnehageplass, uteareale, det er vel kanskje behov for pendlere og? ihvertfall syns jeg det…..

 162. Vås!
  Jeg helgependler og bruker akkurat like mye drivstoff på strekningen nå, som jeg brukte til og fra jobb hver dag i ukedagene. Det er i hovedsak ikke pendlere som ødelegger veiene, men yrkesjåfører.

  NB: Alle kan ikke, eller har ingen interesse av å bo i bykjernen.
  Det er heller ikke statens interesse at tettsteder fraflyttes.
  Dersom flere trekker inn mot storbyer kan det føre til at boligprisene økes, samt større behov for utvilking av kolletivtransport sett i et makroperspektiv.

 163. Viktig problemstilling, som dessverre vinkles helt feil av VGNetts ingress: “folk må bo mer sentralt”. Slik jeg forstår forfatteren, og som han selv presiserer, er det ikke en sentralisering som foreslås, men heller en bedre spredning av arbeidsplasser landet over. Kutt i pendlerfradraget vil kanskje være med på å fremme tilflytting til distriktene, såfremt det finnes interessante arbeidsplasser der, vel å merke… Ja til gode arbeidsmuligheter utenfor de største byene i Norge! 🙂

 164. Av 209 kommentarer sålangt, virker det som om rundt 200 mener jeg sier folk skal flytte til byene, når det er akkurat det motsatt jeg prøver å forfekte. Arbeidsplasser i distriktene blir mer konkurransedyktige om pendlerfradraget fjernes. Dette er selvsagt en veldig marginal effekt, og ikke noe stort poeng i seg selv. Poenget med hele innlegget var altså at Senterpartiet vil doble et skattefradrag som fører til sentralisering, noe jeg synes var litt morsomt. Særlig når argumentet deres er at “pendling er belastende, dermed må det stimuleres”. Jeg mener ting som er belastende bør begrenses og det bør legges til rette for at folks belastning kan reduseres.

 165. At folk må flytte mer sentralt var det VG Nett som sa, ikke jeg. Jeg sier, som Senterpartiet, at pendling er en belastning, både for miljøet, samfunnet, arbeidstakere og arbeidsgivere. Jeg mener politikerne bør legge til rette for mindre pendling. For eksempel ved å forbedre infrastrukturen i distriktene. Det ønsker ikke Senterpartiet. De vil “stiumlere” til mer pendling. Altså øke belastningen.

 166. Enda ett “genialt” trekk fra inteligensiaen her i vårt langstrakte land. Dersom jeg forstår innlegget riktig skal man fokusere på at alle skal bo så nær arbeidsplassen sin som mulig. Helt greit det, så fremt man tar ansvar for de som av ulike grunner velger å ukependle.
  For en ukes tid siden var det mobbeløftet som skulle avlegges.
  Vår egen statsminister stilte seg i bresjen og mente seg mobbet som barn. Her kommer mer oppgulp fra den administrasjon og styrelse nettopp under samme mann ledelse.
  Skal konklusjone bli at det er OK for staten å mobbe en gruppe mennesker som av ulike grunner har et stykke reise for å komme på jobb?
  Det å fokusere på sentralisert kompetansebygging er til syvende å sist ett kompromiss med utspring i eksiterende regjerings samarbeide.
  SP leser desentraliserte kompetansesentra spredd inn i hver liten avkrok av dette landet
  SV ser mindre forurensing og høyre skatteinntekter.
  AP ser kun at de beholder roen innad i regjeringen.

  I det store og hele enda en totalt forvrengt virklighest oppfatning gjort av byråkratiet som er det egentlige styresettet i dette landet.
  En gjeng forståsegpåere som enda en gang har brukt skattekroner på noe som ikke er forankret i en virklighet utenfor trikkenes kjørerute.
  Kanskje vi burde børste støv av det som engang var et Demokrati, der byråkratstyret skulle sittet på åremål og kun gjennomført gjeldende politikk.
  Tross alt er det politikken og løftene fra politikere vi går til valg på, ikke byråkratenes trenering av de løfter.

 167. SELPROJEKSJON – “royal gUard/tosk” – Tenk før du skriver, og ikke minst les innlegget du svarer på før du viser at du ikke kan argumentere/har relle argumanter… Tosk much?

 168. 96 personer har til nå trykket “liker” på en “innlegget” til en person som ikke presterer argumenter, kun retorisk svakhet…. Det er neimen ikke vanskelig å heve seg over nivået til endel idioter der ute… Og ingen kan vel argumentere for at uttrykket “idiot” ikke er dekkende her..

 169. Spar meg din drittunge, jeg orker ikke utdype eller forklare noe så dumt en gang.
  Voks opp, begynn og pendle så kom tilbake når du er ute av pampers.

 170. Hvordan kan skrives så mye crap, at pendlig er dårlig for miljøet. Herregud det dummeste jeg har hørt noen gang, du som skriver dette, bare flytt selv til Grønnland og la barna dinne vokser med narkotika og alle de rare asylmottakerene. Les dere en gang til hva som er skrevet overst “for samfunnet betyr det mindre behov for investeringer i infrakstruktur som veier og kollektivtrafikk” , HERREGUD HVEM DU ER

 171. Hvis 200 personer synes å oppfatte deg på en annen måte enn du egentlig mente… kan det være at du har uttrykt deg noe upresis?

 172. Så, du mener arbeidsplasser til enhver tid skal ha nok bolighus rundt seg? Storbyer sliter allerede med dette pga boligpriser. Og hva med par? Du mener de skal måtte finne jobb i nærheten av hverandre så de skal slippe å pendle? Kan ikke se for meg det som realistisk å skulle gjøre dette.

  Det er hverken plass eller mennesker som ønsker å samles rundt i små rottereir som Oslo og som til nød pendler inn og ut rett og slett fordi det er der jobbene finnes.

  Du ser også ikke ut til å ha tenkt over andre arbeidsplasser som ligger avsidesliggende. Alle som jobber på en flyplass skal bo nær flyplassen? Lykke til med den, samme med steinbrudd eller turist attraksjoner.

  Per idag er pendling å forbi ett nødvendig onde, men alternativet ditt hørtes grusomt ut for alle som ikke vil bo som sardiner i boks.

 173. Alternativt kunne man la de som stort sett jobber foran en dataskjerm gjøre det hjemmefra. Jeg har en jobb hvor jeg offest sitter ved en datamaskin som jobber mot en anne datamaskin 2 etasjer lenger ned i bygget. Kunne like godt jobbet mot den hjemmefra, og spart ca 2 timer reisetid hver vei. Kontakt med de andre er via Skype og mail. En skjelden gang telefon.

 174. Hvor skal man begynne her??

  Skal man ta en lang debatt om idiotiet og tilhørende hysteri om den helt naturlige og livsviktige gassen CO2, eller skal vi starte med at det knapt finnes boliger sentralt til folk per dags dato, og du vil altså at ENDA fler skal pakkes inn i forferdelige byer?? Absurditetene er mange her, men la oss snu på det?? Kanskje bedrifter bør beskattes hardere når de ligger “sentralt” og at dermed arbeidsplassene kan flyttes litt lengre ut?

  Prøv å skriv et mer gjennomtenkt innlegg når du blir konfirmert….

 175. Jeg jobber i Oslo.. jeg hater Oslo, og nekter å bo i Oslo… Jeg pendler, men ikke med bil.. jeg reiser kollektivt og er fornøyd med det.. Jeg forurenser dermed ikke. Siden jeg pendler vil jeg ha fradrag for det.

 176. Hvorfor skal folk som leier ut kjelleren belønnes med skattefrie inntekter?? Hvorfor skal man få fradrag om man gir pengene til gode formål? Hvorfor…?!

 177. Innlegget ditt faller på egen urimelighet fordi det:
  1. Ikke lønner seg å pendle, selv med pendlerfradraget (bensin/månedskort koster mer enn man får trukket fra)
  2. Ikke er noe innlysende sted for bedriften å flytte, selv om visse pendlere sier opp jobbene når fradraget forsvinner
  3. Er positivt for Norges konkurransekraft at storbyene har store dagpendlingsomland da mange typer virksomheter krever millioner av innbyggere i rekrutteringsgrunnlag for å lykkes i konkurransen med byer som LA og Seoul som har det mangedobbelte uansett
  4. Fjerner vi pendlerfradraget, vil enda flere flytte nærmere storbyene fordi “det blir så dyrt å pendle”

  Derimot bør det gjøres noe for å styrke aksene Bergen-Haugesund-Stavanger og Porsgrunn-Tønsberg-Halden ved å gjøre dem ferjefrie. Her vil vi kunne få dagpendlingsregioner med nesten 1 million innbyggere innen 1-2 timers kjøring som kan danne skikkelige motvekter til Oslo (Drammen-Gardermoen-aksen)

Leave a Reply to Morten Josefsen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *