One comment to “Atomkraft og andre energikilder”
  1. Det viktigste og mest virkningsfulle bidraget til reduksjon av klimagasser vi kan gjøre er en storstilt utbygging av kjernekraften på verdensbasis, herunder utskifting av gamle atomkraftverk. Dette for å redusere bruken av olje, gass og kullkraftverk. Det viktigste bidraget til en forverring av dagens klimaproblemer har vært venstresidens protester mot kjernekraft fra 70-tallet frem til i dag.
    SS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *