Infrastrukturinvesteringer

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4072366.ece

Det er et tankekors at Norge i løpet av få år har fått nærmest full dekning av bredbånd – som blir stadig bredere. Kontrasten er stor mellom vei og jernbane på den ene siden, og bredbånd på den andre. Hovedforskjellen er – lik det eller ikke – at vei og jernbane hittil har vært et helstatlig ansvar, mens bredbåndsutbyggingen er nesten helt overlatt til kommersielle aktører.

I mange år var ikke forskjellen mellom Jernbaneverket og Televerket så stor. I dag bygger 300–400 selskaper bredbånd til bedrifter og barnefamilier over hele landet. Ja, det er mulig å skape vei i vellinga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *