På sykkel langs Oslos hovedsykkelveinett – Ruseløkkveien

Hovedsykkelveinett i Ruseløkkveien

Her er del av Oslo kommunes ‘Hovedsykkelveinett’. Det meste av veibanen er blokkert av parkerte biler. I tillegg har en kafe sperret veien helt med uteservering. Syklister må altså kjøre slalom mellom fotgjengere på et veldig smalt fortau.

I følge byrådsleder Stian Berger Røsland skulle hovedsykkelveinettet være på plass innen 2012 etter oppretting av en egen ‘sykkeletat’. Så da er det vel denne standarden som man mener er riktig.

Disse skaper farlige situasjoner

TRAFIKK

Politiet oppfordrer både syklister og bilfører til å vise forståelse for hverandre.

Denne gjengen bilister hadde ingen forståelse for at det lå kø med andre trafikanter etter dem.

Gjengen fra Akershus som kjørte Mosseveien nylig brukte hele kjørebanen.

Henstilling fra politiet
Lensmann Svein Engen har fått flere henvendelse fra trafikanter som er fortvilet over bilister som bruker hele veibanen.

– Jeg vil henstille til bilister som opptrer i store grupper, om å dele seg inn i klynger, slik at det ikke tar år og dag før andre trafikanter som kommer bak får kjørt forbi, og det er lov å sykle, ta buss eller tog i stedet for å sette seg i bil én og én når det kommer andre trafikanter bak, sier Engen til Indre Akershus Blad.

Bilistene på bildet var klar over at det kom en kø av andre trafikanter bak, men gjorde ingen forsøk på å hjelpe til i trafikken.

Det er slik det ofte oppstår irritasjon, og dermed farlige situasjoner.

Politiet opplever også at det kommer reaksjoner fra syklister som føler seg usikre på grunn av bilføreres oppførsel.

Svein Engen oppfordrer syklister og bilister til å begrave stridsøksa.

Mer her: http://www.indre.no/lokale_nyheter/article6650012.ece

Ideer er viktigere enn teoretisk matematikk

Research abacusE.O. Wilson, biologiprofessor ved Harvard, hadde et godt innlegg i Wall Street Journal for noen dager siden. Som han skriver trenger man ikke være god i matematikk for å være en fremragende forsker. Det som er viktigst er å ha gode ideer, se sammenhenger og ha evnen til å resonnere. Dette minte meg litt om måten Dan Meyer foreslår å undervise matematikk på. Mindre pugging av formler og mer problemløsning og resonnering.